Hållbara lösningar för lokalsamhället diskuteras i Pargas

 

Johanna Fredenberg och Katja Bonnevier vill att seminariet inspirerar till konkreta handlingar.
Johanna Fredenberg och Katja Bonnevier vill att seminariet inspirerar till konkreta handlingar.
Lördagen den 28 februari ordnas ett seminarium i Stadshuset där invånarna själva får komma med initiativ och lösningsförslag för att skapa ett mer hållbart lokalsamhälle.
– Det är viktigt att få folk att inse att de själva kan påverka hurdant samhälle de lever i. Ofta väntar vi oss att någon ska komma och reda ut problemen vi har med miljön, men vi måste själva skapa hållbara lösningar och modeller om vi vill förändra samhället vi lever i. Initiativen måste komma från lokalbefolkningen, säger Johanna Fredenberg, utbildningsplanerare vid CLL som är en av seminariets arrangörer.
Seminariet börjar med en föreläsning av Jan Forsmark som är koordinator för Omställning Sverige, den svenska grenen av Transition network. Omställningsrörelsen är ett globalt nätverk som på gräsrotsnivå jobbar för en hållbar livsstil och ett levande lokalsamhälle. Det handlar om vanliga människor som bildar lokala grupper som jobbar konkret för en mer hållbar livsstil. Man stöder, utbildar och informerar lokalt när människor praktiskt vill börja förbättra det lokalsamhälle de lever i. Rörelsen finns i ett drygt 50-tal länder över hela världen, men ännu inte i Finland. Forsmark har jobbat i ca 30 år med lokala miljöfrågor och har varit KRAV-odlare under 10 år med bin, grönsaker och får.
Efter föreläsningen delas deltagarna in i mindre grupper i vilka man fortsätter diskutera lokala lösningar. Tanken är att deltagarna själva får komma med förslag om vilka teman de vill jobba vidare med i de mindre grupperna.
Med seminariet vill man väcka diskussion om vad man tillsammans kan göra för att konkret förbättra det lokala samhället samt inspirera till handling.
– Det finns en styrka i sociala grupper, t.ex. byaföreningar. Om man ska försöka förändra miljön ensam eller bara på ”familjenivå” kan det lätt bli så att man blir handlingsförlamad, man tycker att man inte hinner eller orkar göra något. Ur en grupp kan man få socialt stöd, och i en grupp finns det människor med olika slags bakgrund och kunskap som de kan bidra med. Förr i världen fungerade det här på ett helt annat sätt än vad det gör i dag, säger Katja Bonnevier, Skärgårdshavets biosfärområdes koordinator, som också är med och arrangerar seminariet.
Vissa konkreta saker görs redan nu i Pargas, men det finns mycket mer man kan göra. I Nagu och i Korpo har Reko-ringar framgångsrikt kommit i gång, en sådan skulle gärna få starta också i Pargas anser arrangörerna. En Reko-ring är en grupp lokala matproducenter och kunder som vill handla lokalproducerade varor direkt av producenterna. Producenterna säljer sina produkter på nätet, oftast via en Facebook-grupp, kunderna gör sina beställningar där och så delas produkterna ut till kunden vid ett leveranstillfälle som är på en utsatt plats, oftast en gång i veckan.
– Ca 18 000 finländare är redan medlemmar i en Reko-ring, och det finns nu 36 olika ringar i Finland, berättar Fredenberg. Initiativet till en Pargas Reko-ring måste komma från producenterna, det är de själva som måste starta ringen. Vi kan bidra med rådgivning och stöd.
Andra saker man skulle kunna utveckla i Pargas är lopptorgsdagar som t.ex. byar kunde hålla gemensamt eller rådgivning om hållbara energilösningar för hushåll.
– T.ex. Solpanelsbeställningar kunde man göra tillsammans. På andra orter har företag ordnat informationstillfällen för intresserade och sedan gjort storbeställningar och skött om installeringen för hela byar eller större grupper. Det är mycket billigare att göra en större gemensam beställning och så får man ju råd och hjälp med installation av de andra om man gör det tillsammans, funderar Bonnevier.
–  I den värmländska kommunen Deje i Sverige har man öppnat en Fritidsbank, ett ställe där man gratis kan låna saker. Kommunen stöder verksamheten och ortsborna skänker saker som de inte behöver eller inte själva använder men som andra kan ha nytta av, t.ex. sportartiklar som skidor eller saker för barn. Något sådant skulle jag gärna se här i Pargas också, säger Fredenberg.
 
Omställningsseminariet hålls lördagen den 28 februari kl. 10-16 i Stadshuset i Pargas.
En föreläsning med Jan Forsmark hålls också på centret för livslångt lärande i Åbo torsdagen den 26.2 kl.13 – 16.
Seminariet ordnas av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och högskolan Novia (CLL) tillsammans med Pargas stad, Skärgårdshavets biosfärområde och Egentliga Finlands byar.
Anmälning till johanna.fredenberg@abo.fi senaste 20.2 eller via nätet: http://korta.nu/omstallningsanmalan. Ange vid anmälan om du deltar hela dagen eller endast under föreläsningen.
Evenemanget är kostnadsfritt.
Marina Saanila