Han valde att satsa på familjen

Bra beslut. Jan-Peter Sandell trivs bra med beslutet att vara alterneringsledig i ett års tid. Här tillsammans med Jami och Cecilia. Foto: Mikael Heinrichs.
Bra beslut. Jan-Peter Sandell trivs bra med beslutet att vara alterneringsledig i ett års tid. Här tillsammans med Jami och Cecilia. Foto: Mikael Heinrichs.
Ensamstående pappan Jan-Peter Sandell fattade ett beslut som många kan tycka är modigt. För honom var det helt enkelt det enda rätta.
Från och med augusti i år har han varit alterneringsledig, vilket han kommer att var i ett års tid framöver. Det som gör hans sits aningen annorlunda är att han valde alterneringsledigheten för att tillbringa mera tid med sin familj och för att göra det möjligt för 6-åriga Jami att enbart koncentrera sig på förskolan som började i höst utan långa dagar på dagiset. Han går i en specialgrupp.
– På det här viset blir det max fyra timmar om dagen förskola, vilket gör att han bättre orkar koncentrera sig på att lära sig, säger Jan-Peter som bor tillsammans med nioåriga dottern Cecilia och Jami.
Sandell arbetar vanligtvis på Finnsementti i dagsskiftet. Arbetet hade varit omöjligt att kombinera med vårdnaden av barnen och det här arrangemanget rekommenderades av både dagis och ergoterapeut.
– Det var inga som helst problem att få arbetsgivaren med på noterna, säger han.
Tack vare det här arrangemanget hinner han både föra och hämta sonen från förskolan, medan storasyster oftast hellre åker buss med kompisarna. Familjen bor i Tara, cirka fem kilometer från Skärgårdsvägens korsning.
– Då jag fick klartecken från jobbet var det sist och slutligen ett enkelt beslut att fatta och det hela går också ihop ekonomiskt. Det har sina sidor men överlag skulle jag säga att det har löpt till och med överraskande bra. Samma sak gäller alterneringsledigheten. Det gäller helt enkelt att gå på barnens villkor det här året innan sonen börjar i skolan, säger Jan-Peter.
Från en del överraskade miner har reaktionerna nu skiftat till det positiva.
– Jag får bra med hjälp då jag behöver det och börjar komma in i rullorna på olika håll, säger han. Många har förstås funderat på hur det går ihop ekonomiskt, men i övrigt har reaktionerna varit enbart positiva.
Förskolan finns i anslutning till den finskspråkiga skolan, skilt från daghemmet.
– Det har visat sig lyckat, dessutom har de äldre skoleleverna tagit med honom i spel och lekar. Ofta kan det vara svårt att få honom att komma med hem innan de äldre pojkarnas rast är slut. Men jag har bra med tid att vänta, säger han med ett skratt.
Vad betyder då fars dag för dig?
– Det är förstås trevligt då barnen har med sig något smått de gjort i skolan eller förskolan.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


Alterneringsledighet

 • Möjligheten att i samråd med arbetsgivaren vara ledig i minst 100 och högst 360 kalenderdagar.
 • Alterneringsersättningen ligger på antingen 70 eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning den lediga skulle ha rätt till, beroende på arbetshistorian.
 • Villkoren för alterneringledighet ändrades i september i fjol och från början av nästa år planeras nya villkor.
 • Kravet på arbetshistoria höjdes 2014 från 10 till 16 år.
 • En övre åldersgräns på 60 år infördes och det är inte längre möjligt att pensionera sig direkt efter alterneringsledigheten.
 • Vikarien som anställs bör ha varit arbetslös i minst 90 dagar under de senaste 14 månaderna, tidigare räckte det med en dags arbetslöshet.
 • En dags arbetslöshet räcker om vikarien är under 25 eller över 55, alternativt nyutexaminerad och under 30 år.

De föreslagna ändringarna från och med årsskiftet:

 • Maxlängden sänks till 180 kalenderdagar, möjligheten att dela upp alterneringsledigheten slopas.
 • Kravet på arbetshistoria höjs till 20 år.
 • Ersättningen sänks till 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen oberoende av arbetshistoria.
 • Förändringarna inverkar inte på avtal om alterneringsledighet som ingåtts senast 31.12.2015 och där ledigheten inleds senast 31.3.2016.
Källa: Arbets- och näringsministeriet, te-palvelut.fi