Hätsk stämning på flyktinginfot i Pargas

Polisen visade sig i salen då diskussionen och stämningen blev väl hotfull. Foto: Mikael Heinrichs.
Polisen visade sig i salen då diskussionen och stämningen blev väl hotfull. Foto: Mikael Heinrichs.
Det rådde en tidvis hotfull stämning under Pargas stads och Röda Korsets gemensamma informationstillfälle kring den kommande flyktingförläggningen i Norrgårds i Pargas. De sakliga frågorna drunknade tidvis i kakofonin från ett drygt dussin högljudda och kritiska röster, som till största delen bestod av personer som inte ens är bosatta i Pargas. Enligt uppgift handlade det om personer i huvudsak från Åbo och Reso som har som taktik att åka runt på motsvarande tillfällen enkom för att protestera i största allmänhet mot invandring och flyktingar.
Den rent informativa delen och de sakliga frågorna blev få, men det fanns också sådana. Bland annat frågade en kvinna bosatt i Vepo, nära den tilltänkta flyktingförläggningen om varför invånarna i trakten inte hörts innan staden fattade beslut om att välja Norrgårds som plats för flyktingförläggningen.
Några uttryckte sin oro för situationen medan andra kommentarer mer kunde liknas vid påhopp, personangrepp och fördolda hot. De schablonmässigt skanderade ropen och kommentarerna som i själva verket inte hade mycket med saken som diskuterades – eller skulle diskuteras – att göra överröstade det mesta som hade kunnat vara sakligt.
– Vi kommer säkert att ordna ett nytt tillfälle i ett senare skede, sade stadsdirektör Patrik Nygrén. Han tillkallade i samråd med kommissarie Jan Storing ytterligare polispatruller till närheten av stadshuset, men de behövde inte ingripa.
De asylsökande från Nagu som är tänkta att flytta in i Norrgårds den 1 maj lämnade tillställningen efter en dryg timme, många av dem gråtande. Oberoende av avsaknaden av ett gemensamt språk gick det nämligen inte att ta miste på stämningen.
Många reste sig upp och visade att de var av annan åsikt än de högljudda kritikerna, däribland en äldre dam som flyttat till Pargas för 15 år sedan och inte längre kände igen sig i staden.
En utförligare artikel om diskussionstillfället finns att läsa i torsdagens tryckta PK.

Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

1 Kommentar

  1. Tråkigt att ett initiativ med gott och medmänskligt syfte blev så besudlat av extremister. Vi känner igen detta fenomen i flera länder, att nazistiska grupperingar satt i system att åka runt och störa möten med flyktingamknytning. Här måste ordningsmakten vara med från början och sätta reglerna- ett aktivt deltagande. Samhället skall bygga på demokratiska principer, det har vi finländare beslutar i lag . Alla åsikter måste få göra sig hörda i samhällsdebatten, men nånstans finns det ändå etiska gränser/Krister Pargaspojke i diaspora

Kommentarerna är stängda.