Havis passar inte i Norrby

Ett invånarinitiativ mot det nuvarande planeförslaget för Norrby öppnades den 25.10 på kuntalaisaloite.fi. På mindre än en vecka har det samlat över 100 namn. Insamlingen fortsätter.

Motiveringarna för initiativet är följande:
Norrby strandväg och dess tilltänkta förlängning, som skulle bli den huvudsakliga inkörsrutten till området för bilar, bussar, cyklar och fotgängare, går idag mellan hus och trädgårdar som inte ger mycket utrymme för breddning. De tilltänkta höghusen, fyra stycken i fyra våningar, skulle skymma utsikten mot havet för alla andra. Att bygga höghus här innebär en drastisk förändring jämfört med dagens naturliga strand och berg. Samtidigt minskar det områdets dragningskraft för andra tilltänkta invånare och besökare.

Platsen där ishallens/simhallens 7500 våningskvadratmeter skulle sprängas in genomkorsas av berg i nord-sydlig riktning. Bakom de dramatiska klipporna mot havet finns flera mindre bergåsar. Att välja att bygga en ishall/simhall just här förutsätter sprängning och schaktning i stor skala. Det gäller ju att röja utrymme både på bredden och på djupet. Tanken dyker upp att det här måste vara den minst lämpliga och mest krävande platsen för en sådan byggnad.

En ishall/simhall kräver förutom tillgänglighet också parkeringsplatser. Det betyder att en stor del av den nuvarande skogen jämnas med marken och täcks med asfalt. Efter det här återstår faktiskt ingenting av områdets nuvarande miljövärden.

För att undvika en dylik sorglig utveckling föreslår vi följande:
Vi vill att höghusen stryks från planen och att resten av området reserveras för småhus, men så att en bredare remsa närmast stranden och havet lämnas obebyggd. Det här ökar strandens rekreationsvärde och bidrar till att i högre grad bibehålla områdets skärgårdsprägel.

Platsen där ishallens/simhallens 7500 våningskvadratmeter skulle sprängas in genomkorsas av berg i nord-sydlig riktning. Att välja att bygga en ishall/simhall just här förutsätter sprängning och schaktning i stor skala. Det gäller ju att röja utrymme både på bredden och på djupet. Det här måste vara den minst lämpliga och mest krävande platsen för en sådan byggnad.

Vi vill att komplexet med ishall/simhall stryks från planen. I stället söker man en lösning där redan befintliga tomter och utrymmen utnyttjas som är lättillgängliga och där marken redan är beredd. Eventuellt innebär det att komplexet ishall/simhall måste spjälkas upp på två skilda byggnader som placeras på olika platser i centrum. Möjliga platser kunde vara Axxells skolområde vid Vapparvägen, Reimaris tomt som blir ledig när K-market flyttar och angränsande områden vid Kyrkoesplanaden. Det finns säkert fler. Genom att återanvända redan bebyggd mark höjer Pargas sin profil som modern miljömedveten stad.

Byggandet och servicen hålls närmare centrum. Stora inbesparingar görs då man inte behöver spränga bort berg och bygga parkeringsplatser i skogen eller ordna med busstrafik till Norrby. Framförallt skulle Pargas dra sitt strå till stacken för att minska på utsläppen i stället för tvärtom.

Sollidens campingplats har varit välbesökt. Oslagbara fördelar är att platsen är vacker och trivsam och ligger på lämpligt avstånd mellan St Karins och Nagu för dem som färdas med cykel längs Ringvägen. Den ligger dessutom på gångavstånd till butikerna. Solliden hör definitivt till stadens bränd som skärgårdsstad. I stället för att flyttas behöver den rustas upp och utvecklas.

Det är en befängd tanke att Pargas ska göras till en konståknings- eller ishockeymetropol och att pargasborna ska betala för det. Det bidrag som företaget bakom Havisprojektet har utlovat, 40 miljoner euro, förslår inte långt. Det gäller också att hålla i minnet att Haahtela är ett byggbolag.

En simhall behövs, men inte i Norrby. Vi efterlyser alternativ och att invånarnas röst hörs. Det är deras behov och intressen som politiker och tjänstemän är satta att beakta.

Aulis Aarnivirta
Solja Allén
Suvi Anttonen
Hasse Björklund
Tina Björklund
Nina Colliander-Nyman
Peter Nyman
Gunilla Colliander
Joachim Colliander
Henrietta Clayhills
Solveig Fredriksson
Mika Kottonen
Mika Laine
Marco Lindberg
Bodil Lundén
Juha Lundén
Kristina Masalin
Irja Nyberg
Jonna Rautelainen
Juha-Matti Salonen
Kenneth Sjöberg
Jan Sundholm
Susanne Sundholm
Jyrki Takatupa
Elisa Wallin
Mika Vanhanen
Anneli Vanhanen

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*