Hjärtföreningen vill se flera defibrillatorer

Till exempel en sådan. Tydliga instruktioner om var och hur man skall fästa elektroderna och starta maskinen gör att de i princip kan användas av vem som helst. Arkivfoto: Jan-Ole Edberg.
Till exempel en sådan. Tydliga instruktioner om var och hur man skall fästa elektroderna och starta maskinen gör att de i princip kan användas av vem som helst. Arkivfoto: Jan-Ole Edberg.
Föreningen har nämligen gått in för att utmana alla Pargasbor i en kampanj för att förebygga plötslig hjärtdöd. Som ett led i detta hoppas föreningen på att kunna samla in medel för att skaffa en – eller beroende på hur insamlingen går, flera – defibrillatorer eller hjärtstartare till Pargas.
Trots att plötslig hjärtdöd har minskat, dör fortfarande många till följd av rytmstörningar. Olika typer av halvautomatiska defibrillatorer finns i dag på marknaden och många av dem är placerade på allmänna platser såsom till exempel shoppingcenter, idrottsanläggningar med mera.
Defibrillatorn kan användas till att återfå hjärtats rätta rytm vid rytmstörningar och i samband med hjärt- och lungräddning även för att starta ett hjärta även då en elektrisk impuls saknas.
Den halvautomatiska defibrillatorn identifierar rytmstörningarna och handleder användaren av apparaten att agera korrekt och säkert. Apparaten ger till exempel ingen elstöt ifall att patienten i fråga inte lider av kammarflimmer.
– Många har sett de här apparaterna och de är verkligen lätta att använda oavsett tidigare erfarenhet. Men trots det är många rädda för att våga använda dem, påpekar Hanna Järvinen, ordförande för Västra Åbolands Hjärtförening.
Västra Åbolands Hjärtförening är en tvåspråkig lokalförening som verkar under Hjärtförbundet och Egentliga Finlands Hjärtkrets. Föreningen fyller 40 år i år och har verksamhet inom hela Pargas (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö).
– Staden skaffade en defibrillator till Houtskär i och med att hälsostationen drogs in, vet Järvinen att berätta.
Det finns en officiell förteckning över defibrillatorer för allmänt bruk (som baserar sig helt och hållet på frivillighet) på www.defirekisteri.fi (enbart på finska) medan några av de större tillverkarna dessutom har sina egna databaser och kartor över vart de levererat defibrillatorer.
I Pargas har åtminstone flera av storindustrierna egna defibrillatorer i sina anläggningar och sjöräddningssällskapet Sydväst har en i sin räddningsbåt Ad Mare.
– Födelsedagsbarn brukar ofta få födelsedagspresenter och därför vill också föreningen berätta om sitt gåvoönskemål. Det föreningen önskar sig är pengar till införskaffningen av så många defibrillatorer som möjligt, säger Järvinen.
Anskaffningskostnaden för en defibrillator rör sig kring 1 000 euro.
Föreningen vill nu sitt jubileumsår till ära utmana andra föreningar och företag i Pargas att delta i den insamling som föreningen fått penninginsamlingslov nr 5650/43/2015 från polisinrättningen i Sydvästra Finland i slutet av december 2015. Med detta lov har föreningen rätt att samla in medel i Pargas under år 2016, bland annat genom insamlingsbössor vid olika tillfällen och direkt till insamlingskontot FI47 5711 0020 0531 45.
– Bland annat vill vi utmana Rotary- och Lions-föreningar, Marthorna samt Reservofficerarna, säger Järvinen.
Hon tipsar om att insamlingen också lämpar sig ypperligt för privatpersoner som till exempel firar bemärkelsedag under året – till exempel de som är jämngamla med Hjärtföreningen och fyller 40 år.
– En donation till insamlingen kan bra vara med på gåvolistan. Som 40-åring lever ni för tillfället kanske era livs bästa år, men ändå kan vissa risker för hjärthälsan göra sig bemärkta. Övervikt, för litet motion och stress är vanligt förekommande. Blodtryckssjukdom är farligt för hjärtat och klassas som en hjärt- och kärlsjukdom, men det finns också enkla, förebyggande åtgärder, påminner Järvinen.
Hjärtföreningen har som målsättning att kunna införskaffa defibrillatorer redan under våren, men kampanjen fortsätter i alla fall till hösten.
– Ett infotillfälle på både svenska och finska om hur dessa apparater fungerar och hur de används kommer också att ordnas av föreningen under året, eventuellt i samarbete med Skärgårdens Kombi, säger Järvinen.
Utöver det arrangerar lokalföreningen hjärthörnan i Seniorstugan den tredje måndagen i varje månad, håller simklubb i Folkhälsanhusets bassäng och ordnar en föreläsning i fullmäktigesalen under hjärtveckan i april. Ett motionsjippo finns också inprickat under den internationella hjärtdagen den 29 september.
PK kommer också att följa med hur insamlingen fortskrider under året.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


Västra Åbolands Hjärtförening rf

  • Grundad den 26.5.1976.
  • Föreningen är tvåspråkig.
  • Lokalförening för Finlands Hjärtförbund och Sydvästra Finlands Hjärtdistrikt rf.
  • Föreningens hemort är Pargas (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö)
  • Verksamhetens syfte är bland annat att arbeta för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar, informera samt ordna motionsgrupper och rehabiliteringskurser.