Högre skatt om ett år?

Det blir aningen dyrare boendekostnader i Pargas om förslaget till höjd fastighetsskatt går igenom.
Det blir aningen dyrare boendekostnader i Pargas om förslaget till höjd fastighetsskatt går igenom.
I Pargas stadsstyrelses förslag till skatteprocent sägs att inkomstskattesatsen ännu 2015 kunde förbli vid den nuvarande, 19,75, men att staden då borde gå in för att höja skatteprocenten om ett år.
Förslaget krävde en omröstning. Det går nu vidare till fullmäktige.
Skulle man 2016 höja med en halv procentsats, till 20,25 får man budgeten i balans på sikt, säger förslaget. Fastighetsskatten höjs redan nu.
Den föreslår bli 1,55 istället för nuvarande 1,35. Lite dyrare boendekostnader för alla husägare alltså.