Höstfunderingar

Harry Bondas.
Tyvärr blev det ingen solig och varm sommar. I vårt växthus odlade vi i huvudsak tomater. Det dåliga vädret ledde till att tomaterna inte blev färdiga i tid, varför vi tog till ett välbeprövat knep, nämligen att låta tomaterna mogna inomhus, helst i mörker. I vårt fall hamnade tomaterna under sängen och en stor del av dem mognade faktiskt på detta sätt. Snoken som hälsade på oss i juni lyste med sin frånvaro under resten av sommaren.
Social- och hälsovårdsreformen. I min senaste spalt i juli konstaterade jag att riksdagens grundlagsutskott inte till alla delar godkände regeringens förslag. Grundlagsutskottet ansåg att tvångsbolagiseringen stred mot grundlagen, att valfrihetsmodellen var problematisk och att tidtabellen för genomförandet av hela social- och hälsovårdsreformen var för snäv. Regeringen remitterade därför förslaget för en ny tjänstemannaberedning av de delar av förslaget grundlagsutskottet inte kunde acceptera.

Jag gratulerar hundraåringen och önskar alla mina läsare ett gott slut på år 2017.

Det nya tjänstemannaförslaget behandlades i regeringen i början av oktober. En central ändring är att landskapen har en större roll än i det ursprungliga förslaget. Bl. a. skulle alla landskap ha ett affärsverk som i sista hand skulle trygga vården för alla. Regeringen skulle avstå från tvångsbolagiseringen.
Regeringen har utarbetat en ny modell för valfriheten där valfriheten skulle införas i etapper med början år 2021. Förslaget till ny valfrihetsmodell sändes på remiss i början av november. Hela social- och hälsovårdsreformen börjar behandlas i riksdagen under våren 2018.
Det nya förslaget har väckt en hel del kritik både inom oppositionen i riksdagen och bland sakkunniga. Dessutom anser borgmästarna och stadsdirektörerna i de största städerna att grundandet av de nya landskapen bör inställas.
Hela social- och hälsovårdsreformen kommer att köras igenom på det sätt som regeringen har utstakat. Vi bör komma ihåg att det viktigaste för Centern är landskapsreformen och det viktigaste för Samlingspartiet den omfattande valfriheten. Valfriheten kan innebära nya möjligheter för invånarna, åtminstone i de större städerna.
Den vanliga medborgaren har för länge sedan fallit av vagnen. Man undrar hur det hela skall sluta.
Sedan till ett par andra saker. Nästa val, i början av år 2018, blir enbart ett val av president, eftersom valet av ledamöter till landskapsfullmäktige har flyttats fram till hösten 2018.
I Finland har vi under året som gått på olika sätt firat Finlands 100 år som självständig stat. En av höjdpunkterna återstår, nämligen presidentbalen den 6 december, då vi alla bänkar oss framför TV:n.
Jag gratulerar hundraåringen och önskar alla mina läsare ett gott slut på år 2017.
Harry Bondas
kommunalråd