I år satsar Nordkalk på ugnen och fordonsparken

Kaplinförwebben1
Tidigare divisionsdirektören Jarkko Kaplin tog vid årsskiftet över som vd för Nordkalk.
Sedan dess har han bland annat hunnit med en Eriksgata till flera Nordkalk-orter i Sverige och Estland. Nästa vecka fylls hans kalender av möten i Polen, men just den här dagen då intervjun görs är han i Pargas.
– Jag strävar till att ungefär halva min arbetstid vara på huvudkontoret i Pargas, säger Kaplin.
I Polen jobbar en fjärdedel av Nordkalks anställda och samhällsutvecklingen där pekar i en riktning som är gynnsam för Nordkalks produkter.
– Jag besöker gärna bruksorter och träffar våra anställda. Företagskulturen varierar till en viss grad från en ort till en annan, alla har sina styrkor och utmaningar.
– Också inom våra orter i Finland har vi en sund, intern konkurrens, som mellan Villmanstrand och Pargas.
– Man måste tillåta det till en viss grad. Det är viktigt att folk känner stolthet för den verksamhet och det företag de jobbar för. Sen är det företagsledningens uppgift att se till att företagets produkter har samma leverenssäkerhet och kvalité oberoende av varifrån de kommer.
I Villmanstrand stängdes i fjol kalkugnarna som var byggda på 30-talet, medan det i Pargas satsas pengar ännu i år på att uppgradera den 50 år gamla ugnen.
– Kalkverkets ugn har ännu tiotals år framför sig, skulle jag säga. Vi ska uppgradera den, och den får förstås också ett kontinuerligt underhåll.
Gruvfordonsparken ska också förnyas i Pargas. Det handlar om en miljoninvestering när det gäller att inom närmaste år byta in samtliga transportfordon och grävmaskiner.
I dagbrottet i Pargas bryts två miljoner ton sten per år, det är en svårbegriplig mängd sten som fraktas.
– Användningsgraden av sidostenen har ökat rejält. I fjol var det knappt tio procent som deponerades på Hundbanan, resten lyckades vi sälja.
– Lokalt användes till exempel sidosten vid Kårkulla-vägarbetet på Skärgårdsvägen, men vi fraktar också sten med fartyg till Ryssland och Estland.
Frakten landvägen är hur som helst stor och därmed är Rävsundsbrons skick a och o för industrin i Pargas.
– Vi har i över ett års tid haft ett aktivt samarbete mellan industrierna, med staden och Folke Öhman i riktning NTM-centralen. Jag tycker det börjar märkas. Förståelsen för den livsviktiga förbindelsen finns. I vårt tycke borde det synas efter vårens riksdagsval, i nästa regeringsprogram.
Trafiken över Rävsundsbron uppgår till cirka 11 000 fordon per dag, med över 600 tunga fordon i dygnet.
– Bron lever nu i en tid av konstgjord andning. Det är en prioriteringsfråga för hela landskapet att få en ny bro till stånd.
Trots att byggsektorn knäar har kalkverket kört för full kapacitet under hela fjolåret.
– Det är framförallt i den inhemska byggnadsindustrin en mindre efterfrågan på våra produkter märks, medan andra marknader, såsom Sverige, drar.
Nordkalks tidigare vd, Bertel Karlstedt, har övergått i Valmets tjänst.
Anja Kuusisto