Jämlik fastighetsbeskattning?

Regeringen vill förnya fastighetsbeskattningen – målet är en rättvis modell. Men enligt finansministeriets förslag skulle det på många håll i praktiken betyda att beskattningsvärdet ökar.
Fastighetsbeskattningen är kommunal angelägenhet. En kommun fastställer själv sin skattesats inom det intervall som står i lagen. Finansministeriet utgår från att varje kommun vill samla ihop samma totalsumma fastighetsskatt som tidigare. Men finansministeriet vill hitta en modell där beskattningsvärdet skulle kunna uppdateras varje år.

Beskattningsvärdet är tänkt att fastställas utifrån marknadspriserna i området, det vill säga bland annat genom att man tittar på genomförda markköp och värdet på nybyggda fastigheter. Målet med reformen är att beskattningsvärdet ska bättre avspegla marknadspriserna för mark och fastigheter i ett visst område.

Vi seniorer har inget emot att beskattningsvärdet avspeglar marknadsvärdet på mark och fastigheter så länge det är rättvist och jämlikt. Problem uppstår när man börjar uppskatta beskattningsvärdet utgående från ortvisa prisnivåer på den fria marknaden – vilket medför att beskattningsvärdet påverkas av värdet på grannens fastighet. En sådan modell försätter fastighetsägarna i en ojämlik ställning – i ett beroende av grannarna. Modellen beaktar inte heller ägarens betalningsförmåga.

Seniorerna anser att det finns anledning att be grundlagsutskottet göra en bedömning av finansministeriets förslag till reform av fastighetsbeskattning.

Kjell Wennström, ordförande
Svenska Seniorer i Finland r.f.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*