Johan Ludvig och Fredrika är nu förevigade

hjärtatssagaNågra timmars försening gör ingenting då man redan väntat i två och ett halvt år. Konstverket Hjärtats saga anlände på tisdag till Pargas och avtäcks officiellt på lördag.

Det var i februari 2013 som konststuderanden Armi Nurminen sållades fram som vinnare bland nio inlämnade skisser för ett konstverk med Johan Ludvig Runeberg och Fredrika Tengströms Pargasvistelse som tema. Nu har det färdigställda konstverket äntligen anlänt – och avtäcks med pompa och ståt med start klockan 12 på lördag. I samband med invigningen uppträder bland annat Pargas Manskör.
Det handlar om ett konstverk som skall kunna upplevas med flera sinnen, bland annat genom beröring. Det finns också planer på någon form av belysning som lyfter fram verket, men exakt hur den biten förverkligas är inte ännu klart. Det är Pro Runeberg-föreningen i samarbete med staden som ligger bakom projektet.
– Det är ett femårigt projekt som nu går i lås, säger föreningens ordförande Kurt-Erik Långbacka.
Den ekonomiska biten har Pargas stad, de finlandssvenska fonderna (Kulturfonden, Konstsamfundet och stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond) företag och privatpersoner stått för.


Verket symboliserar Runebergs och Fredrika Tengströms förhållande som fick sin början i Pargas, då de båda bodde här under åren 1827 och 1828. Runeberg står staty på många orter i Finland, bland annat i Borgå, Helsingfors och Jakobstad. Men en installation som denna är helt unik i sitt slag.
– Mig veterligen finns det inget monument någon annanstans som symboliserar dem båda, säger Långbacka.
Föreningen kommer också att ge ut en trespråkig broschyr där Runebergs och Tengströms tid i Pargas ligger i fokus. Broschyren blir förhoppningsvis klar till midsommar.


Konstverket i brons har gjutits vid Herttoniemen valimo i Helsingfors, därifrån det startade mot Pargas tidigt på tisdagsmorgonen.
Konstnären är själv riktigt nöjd med slutresultatet. Skulpturen motsvarar förväntningarna.
– Efter att jag vann tävlingen om konstverket i februari 2013 tillverkade jag en modell i skala 1:2 som mitt examensarbete vid Konstakademin i Åbo yrkeshögskola. Efter det jobbade jag med gjutformarna i fjol från vår till höst, säger Nurminen.
Hon utexaminerades som bildkonstnär i december 2013 och det här är i själva verket hennes andra konstverk som finns i Pargas. Undervattensskulpturen ”Fiskboet” var en del av Contemporary Art Archipelago-projektet som ingick i Åbos kulturhuvudstadsår 2011.
Det verket finns fortfarande på havsbotten söder om ön Dalskär i Nagu södra skärgård, öster om Gullkrona.


Parken där skulpturen placerats, nedanför Runebergska huset på Gamla Malmen kommer med all sannolikhet att få ett nytt namn inom kort. Skyltarna med namnet ”Braheparken” har nyligen tagits bort.
– Det skulle nog kännas litet konstigt att parken heter Braheparken då den pryds av ett konstverk som hedrar Runeberg, säger Pargas kulturchef Fia Isaksson.


Mikael Heinrichs