Kiitos Brava tack!

Paraisten uusi oppimiskeskus Brava piti Avoimet Ovet kansallisena Kodin ja koulun päivänä 29.9. Huoltajat saivat nähdä Bravan uusia tiloja, seurata oppitunteja, ruokailua ja taukoja. Mm. Sarlinskan vararehtori Jeanette Lindroos ja PSK:n opo Tapani Heinonen päivystivät. Vanhempainyhdistykset tapasivat vertaistukihengessä.

Huoltajaillassa (PSK 8. ja 9. lk) musisoi koulun bändi, oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat pitivät kahviota. Rehtori Ari Rintanen ja kuraattori Mika Wallin kertoivat ajankohtaisasioita yleisesti, ryhmänohjaajaopettajat luokittain.

Bravassa on tahtotila kaikille yhteisten ja reilujen sääntöjen puolesta. Yhteensovittaminen ottaa aikansa, kun toimintakulttuurit ovat erilaiset. Ehkä tarvitaan sivullinen neuvottelija ja sovittelija. Me vanhemmat ja huoltajat haluamme olla mukana edistämässä yhteisiä linjauksia niin, että oppilaat ja henkilökunta saavat työrauhaa uudessa talossa.

Pargas nya lärcenter Brava höll öppna dörrar på nationella dagen för Hem och Skola 29.9. Vårdnadshavare fick bekanta sig med Bravas nya utrymmen, följa med lektioner, matrasten och kortare raster. Sarlinska skolans biträdande rektor Jeanette Lindroos och PSK:s studiehandledare Tapani Heinonen tog emot besökarna. Föräldraföreningarna träffades i stödjande anda.

På kvällens möte för vårdnadshavare för åk 8 och 9 spelade skolans bänd och elevkåren samt stödeleverna sålde kaffe. Rektor Ari Rintanen och kurator Mika Wallin inledde mötet med allmän information medan klassföreståndarna informerade klassvis.

I Brava finns viljan att skapa gemensamma och rättvisa regler för alla. Men det är inte så enkelt när verksamhetskulturerna skiljer sig åt. Vårdnadshavare och elever har fått informationen att allt inte händer över en natt. Möjligen behövs en medlare eller förhandlare som stöd i processen. Vi föräldrar och vårdnadshavare önskar vara med och främja gemensamma linjedragningar så att både personal och elever får arbetsro i den nya byggnaden.

Riitta Virtanen, puheenjohtaja, ordförande
Noora Aittala, Suvi Anttinen, Lena Forsman, Tuuli Haahtela, Sini Järvinen, Maria Kesti, Jarek Koivisto, Maiju Koivisto, Mia Kumlander, Tiina Koski, Mona Lindström, Nora Nyberg, Hanna-Maria Ojala, Juuso Rønneberg, Alessandra Sarelin, Susanna Silvennoinen, Stella Tiisala, Mervi Toriseva, Mikko Toriseva, Annica Valmunen, Iiris Vuorinen, Kati Wallander.
Paraistenseudun koulun vanhempainyhdistys,
PSK:s föräldraförening

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*