Kjell's Kitchen på förslag till gästhamnen

Tar Gustafsson över gästhamnen? Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Tar Gustafsson över gästhamnen? Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Kjell Gustafssons cateringföretag Kjell’s Kitchen Ab är på förslag som ny hamnvärd i Kalkholmens gästhamn under perioden 2016-2018 med en option om två tilläggsår. Två ansökningar lämnades in och båda sökande kallades till intervju.
Arbetsgruppen som poängsatte ansökningarna fann båda kandidaterna rätt jämna, vilket gjorde att hyresanbudet fick en avgörande betydelse. Gästhamnen skall vara öppen åtminstone från 1 juni till sista augusti varje år. Hyresgästen står för samtliga driftskostnader samt att sköta hamnanläggningarna och fastigheterna på egen bekostnad då det gäller underhåll och mindre reparationer. Större reparationer sköts av staden som ansvarar för hamnbassängens, kajernas och bryggornas underhåll.
Stadsstyrelsen i Pargas tar på måndag ställning till om det blir Gustafsson eller någon annan som driver gästhamnen från och med nästa sommar. Tidigare i somras sade Marina Eskolin som skött verksamheten fram till slutet av september att hon kommer att lämna in en ansökan.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi