Knatteklubben och bollskoj slås ihop

Arkivfoto.
Fotbollen och handbollen i Piffens regi inleder ett samarbete på juniorfronten då man från årsskiftet slår ihop Knatteligans knatteklubb och handbollens bollskoj till en gemensam grupp, bollklubben.
Tanken är att låta fler barn komma i kontakt med båda grenarna. Tidigare har man haft egna träningstider på lördagar och söndagar, vilket lett till att många valt bort det ena alternativet. Nu går grupperna ihop och ansvarar gemensamt för upplägget och på samma gång behöver inte familjer välja bort något.
Träningen kommer att gå ut på att ha skoj med boll på olika sätt. Storleken på bollen varierar beroende på vad som görs.
Från handbollen är det Mira Öhman som är ansvarig, från Knatteligan Katja Kallio. Förutom dem finns några hjälpdragare.
Bollklubben är för 2012–2013 födda. Denna klubb välkomnar även 2011 som hellre stannar kvar än väljer handbollens minimix eller fotbollens fotisförskola. Deltagarna i bollklubben skall ha en vuxen med sig. Samtliga övningar görs tillsammans med barnet.
Fotbollens fotisförskola (2010–2011 födda) har nu under vintern träning söndagar kl. 11–12 i Sarlinska, på våren blir det två dagar i veckan (må & ons). Bollkubben kommer att starta 15.1.2017. Träningstiden är söndagar kl. 10-11 i Sarlinska.
PK