Körerna gör en insats

En del av barnkören Da Capo med dirigent Åsa Hermansson. Foto: Mikael Heinrichs
Som barn i ditt hus heter konserten som Pargaskörerna – passande nog gemensamt – uppträder vid till förmån för Gemensamt ansvar-insamlingen söndagen den 26 mars i Pargas kyrka.

Körerna som medverkar är barnkören Da Capo, Pargas Damkör (Anna Johnson), Pargas Manskör (Robert Helin), kyrkokören och Pargas Sången (Siv-Sofie Söderholm) under ledning av sina respektive dirigenter.
För barnkören Da Capo är konserten i kyrkan startskottet på en rätt intensiv vårtermin som fortsätter bland annat med en aprilkonsert tillsammans med Sås o Kopp samt Skolmusik 2017 (som för övrigt blir alla tiders största Skolmusik-evenemang sett till antalet anmälda) i Vasa och Korsholm i maj.
Konserten i kyrkan börjar klockan 16 och kollekten som uppbärs går till insamlingen.
– Den här konserten är en tradition och en viktig del av insamlingen i Pargas, säger diakonissa Martina Nikander.
– Från församlingens del är vi förstås glada över att så många körer vill ställa upp, säger tf. kyrkoherde Sara Grönqvist.
Ett slags övergripande tema för konserten som helhet är kärleken och medmänskligheten, men körerna har botaniserat rätt fritt i låtvalen.
– Vi har också en helt egen låt i repertoaren som vi övat in för den här konserten, den heter Vargen, berättar barnkören Da Capos dirigent Åsa Hermansson.
Dessutom kommer det att bli ett nummer som man kanske inte i första hand skulle förvänta sig i kyrkan – en låt där också publiken får vara med och faktiskt röra på sig.
– Vi har också pratat en del om vad det innebär att delta i den här sortens konsert och kören är medveten om att de gör en insats för ett välgörande ändamål, säger Hermansson.
– Kyrkokören kommer att bjuda på lätt gospelaktiga inslag under konserten, men exakt vad det blir vill jag inte avslöja, säger körens dirigent, kantor Hanna Lehtonen.
Konserten kommer att räcka en dryg timme och programblad säljs vid dörren.
– Vi hoppas förstås att så många som möjligt, inte minst barnfamiljer, hittar till kyrkan den 26:e.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi