Kreativa barn och ungdomar ställer ut tillsammans

Hanttis
Hanttis och Pictura håller gemensam vårutställning.
Hantverksskolan Hanttis och Barnkonstskolan Pictura håller traditionellt gemensam vårutställning i Gamla kommunalstugan. I vår finns utställningen undantagsvis i mindre utrymmen, vid Köpmansgatan 10 där Piffens Tipstjänst tidigare verkade.
Utställningen ger dock en fin bild på det kreativa arbetet som görs i båda skolorna som ger grundundervisning inom konst.
I Hanttis jobbar man ofta med så kallade mjuka material– man syr, stickar och väver men numera finns också möjlighet att välja hårda material. Ett exempel på den gruppens arbeten är katapulter där små bakverksformar ingår som detalj!
Hanttis ordnar även sommarkurser för barn och ungdomar.
Picturas konstskola ger undervisning för barn och ungdomar i åldern 4–16 år. Inom undervisningen bekantar man sig med olika material, tekniker och konststilar.
Hanttis & Picturas vårutställning har öppet ännu denna vecka, torsdag–fredag klockan 9.30–15 och lördag 10–13.
Under maj månad ska man lämna in bindande anmälningar till dessa skolornas nästa läsår.
Leena Lehtonen