Kultur, en källa till välbefinnande

Kommunalvalet. Vi som samhälle befinner oss i en situation där den långsamma tillväxten håller på att bli norm, befolkningen åldras och sjukdomarna ökar. Till följd av hållbarhetsunderskottet ökar trycket på att se över välfärdstjänsterna.

Samhället måste i framtiden satsa allt mer på förebyggande åtgärder för att stärka människors hälsa och välbefinnande. De reparerande åtgärderna brukar i allmänhet vara mer kostsamma än de förebyggande, och ofta med osäkert utfall. I framtidens kommuner kommer kulturen att spela en allt viktigare roll för att stöda vårt välbefinnande.

Enligt en rapport som Världshälsoorganisationen WHO nyligen publicerat har man inom den internationella vetenskapen fått tydlig evidens på att engagemang i konst bidrar till att stärka människors hälsa och välbefinnande. Att uppleva och utöva konst påverkar välbefinnandet genom många olika kanaler och på olika sätt. Med hjälp av konst kan man till exempel få människor att förbinda sig att delta i den vård och behandling som de behöver eller att ta hand om sin hälsa.

Konst stärker fantasi, aktiverar sinnen, väcker känslor och stimulerar hjärnan. Man har kunnat konstatera att musik som spelas för prematurer stärker deras livsfunktioner och perioden i kuvösen blir kortare. Musik ger samma slags effekt även på operationspatienter.

Dans i sin tur har man upptäckt vara till nytta för till exempel personer med Parkinsons sjukdom, medan social teater har konstaterats ha effekter som ökar individens känsla av egenmakt (empowerment). Vidare har man märkt att dramaverksamheten i skolorna minskar mobbning och inbördes konkurrens mellan eleverna.

Engagemang i olika konstformer kan också minska risken för att drabbas av demens eller depression. Summa summarum är konstbaserad kreativitet och ett aktivt kulturintresse utmärkta sätt att stärka såväl människors fysiska, psykiska som sociala välbefinnande och hälsa.

Kulturella tjänster bör tydligare integreras som en del av social- och hälsovårdstjänster, vilket också bör beaktas i den kommande vårdreformen. Att förebygga sociala och hälsoproblem via kultur är både naturligt klokt och resurseffektivt. Att satsa på kulturen är samtidigt investeringar i medborgarnas välbefinnande.

I det samhälleliga beslutsfattandet bör större uppmärksamhet ägnas åt medborgarnas kulturella rättigheter. Alla bör ha rätt till kulturella tjänster av hög kvalitet, oavsett bostadsort, bakgrund eller livssituation.

Skärgårdshavets gröna

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*