Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (1999/523)

1. Registeransvariges kontaktuppgifter

Förlags Ab Sydvästkusten
Universitetsgatan 30, 3 vån
20100 Åbo
Tel. +358 2 274 9900

2. Registerärenden

Vår kundtjänst behandlar ärenden och feedback angående kundregisterfrågor inom tre dagar från att ärendet/feedbacken kommit till kännedom.

3. Registrets namn

Pargas Kungörelsers kundregister

4. Syften med behandlingen av personuppgifter

Syftena med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla kundförhållandet, att förverkliga kundens och Förlags Ab Sydvästkustens rättigheter och skyldigheter samt att i enlighet med personuppgiftslagen behandla personuppgifter för nätservice- och undersökningsändamål och för att på basen av kundinformation kunna rikta marknadsföring och direktmarknadsföring från Förlags Ab Sydvästkusten och dess samarbetspartner genom Förlags Ab Sydvästkustens medier och service utan att överlåta information till utomstående parter.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla information inom dessa områden:

Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer
Företag och position
Företagets adressuppgifter

Pargas Kungörelser använder cookies på pku.fi för att förbättra webbsidans användarvänlighet. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Datoranvändare kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies genom att ändra inställningar för den webbläsare som används.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Informationen i registret samlas från Pargas Kungörelsers kundsystem och upprätthålls genom manuella uppdateringar.

7. Överlåtelse av uppgifter

Pargas Kungörelser överlåter inte kunders uppgifter till en tredje part, förutom om finländska myndigheter så kräver.

8. Förstöring av uppgifter

Information kan raderas på kundens begäran eller om kundförhållandet upphör.

9. Skydd av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas konfidentiellt. Pargas Kungörelsers informationsnätverk och apparater, där registret finns, är skyddade med brandmurar och andra nödvändiga skyddsprogram.

10. Förbud mot direktmarknadsföring

Kunden har rätt att förbjuda att information överlåts och behandlas i marknadsföringssyfte.