Läckande oljecisterner kan bli mycket dyra

en gammal oljecistern lyfts upp ur marken
Läckande cisterner. Fastighetsägaren borde låta kontrollera gamla oljecisterner regelbundet för att undvika stora och dyra problem. Foto: Tomas Kull/Pargas stad

Hundratals hus i Pargas värms fortfarande upp med olja. Miljövårdsinspektör Petri Huovila vid Pargas stad har ett gott råd till den som har en gammal oljecistern, som inte är kontrollerad på länge.

– Beställ inte full tank förrän cisternen har granskats. Annars finns det en risk att den kan spricka i skarvarna då olja pumpas in med högt tryck. Ett sådant oljeläckage kan få dramatiska konsekvenser och bli mycket dyrt för fastighetsägaren.

Mycket dyrt kan till och med betyda hundra tusentals euro för att riva eller bygga om huskonstruktioner och sanera förorenad jord som måste forslas bort.

I värsta fall kan det bli rivning

I ett färskt skräckexempel från i höstas i Pargas måste hela huset rivas.

Huovila minns åtminstone tre–fyra riktigt eländiga fall med allvarliga husskador som följd under sina tjugo år som miljövårdinspektör i Pargas.
– Det finns förfärliga exempel där man har blivit tvungen att öppna och gräva bort källargolv och -väggar förutom den förorenade marken omkring huset. Oljan rinner genom betongen både nedåt under huset och utåt genom sockeln.

Gamla oljecisterner är som tidsinställda bomber, som när som helst kan detonera om man glömmer bort att kontrollera dem regelbundet.
Petri Huovila, miljövårdsinspektör

I värsta fall måste husets konstruktioner rivas och byggas om. Källaren måste kanske ventileras och Huovila har exempel där fastighetsägaren har blivit tvungen att bygga och montera bestående nya ventilationssystem under husgrunden då man inte har kunnat rengöra marken under huset tillräckligt.

Också cisterner inne i källaren borde kontrolleras regelbundet, innan det sker en plötslig olycka.

– Har man inte ett besiktningsprotokoll och det sker en olycka är det inte sagt att försäkringen täcker, påpekar han.

En kontroll lönar sig alltid

Trots de allvarliga konsekvenserna finns det ingen lag som säger att en fastighetsägare måste kontrollera skicket på nedgrävda oljecisterner, utom på grundvattenområden.
Huovila tycker att lagstiftningen borde vara strängare. Hans rekommendation är därför att den som inte har ett besiktningsprotokoll för en gammal cistern så fort som möjligt kontaktar en firma som gör sådana kontroller.

– I Åboregionen finns 4–5 sådana besiktningsfirmor med behövlig specialkompetens, godkända av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. De tömmer cisternen och putsar den invändigt för att hitta eventuella frät- eller rostskador som kan leda till problem. Det kostar kanske 300–400 euro, men det är inte stora pengar i det här sammanhanget och efter det kan man sova lugnt.

Han har också exempel från Pargas där det under trettio års tid hade bildats 100 liter slam inne i cisternen. Sådant fräter på dess inre.

Också vatten kan kondenseras i cisternen och borde fås bort.

Han uppmanar alla fastighetsägare med gamla oljecisterner på sina gårdar att låta göra regelbundna kontroller.

– Cisterner vid stränder som vid båthamnar och bryggor borde stå i skyddsbassänger. Vanliga betongbunkrar håller dock inte olja, eftersom de suger i sig den och det kan rinna igenom dem.

Därför borde oljecisterner på stränder finnas i ytbelagda skyddsbassänger.

Också på till exempel gårdar borde oljecisterner inte ligga direkt på marken så att de röstar sönder. Växtlighet kan förorsaka fuktskador.
– Bäst är om de har ben så att man kan kontrollera också deras undersida, säger Huovila.

– När vi under hösten inspekterade hur verkstäder och båtvarv hanterar farligt avfall var det många som var tacksamma över att vi också påtalade risken med gamla oljecisterner. De är som tidsinställda bomber, som när som helst kan detonera om man glömmer bort att kontrollera dem regelbundet.

Carina Holm
carina.holm@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*