Lägerstämning och utrymme också för djupare funderingar

Glada lägerdeltagare. Från vänster Matti Nikander, Sami Kuusisto, Milja Rastas och Tilda Kuvaja. Foto: Mikael Heinrichs.
Glada lägerdeltagare. Från vänster Matti Nikander, Sami Kuusisto, Milja Rastas och Tilda Kuvaja. Foto: Mikael Heinrichs.
På den nya sidan av Koupo lägergård pågick hela förra veckan den finskspråkiga församlingens första skriftskoleläger av två. Det andra står i tur i början av augusti.
De två lägergrupperna är ungefär lika stora. I förra veckans läger deltog sammanlagt 32 skriftskoleelever, åtta hjälpledare och tre lärare. Lägret har två nattvakter.
PK träffade några av eleverna och hjälpledarna som alla hade trivts riktigt bra under sina sju dagar på lägergården. Lägret som inleddes föregående söndag avslutades på lördag och kulminerade i söndagens konfirmationsceremoni i kyrkan.
Vad allt gör man då på lägren, vid sidan om undervisningen alltså?
– Vi har sjungit, spelat, lekt och hållit olika sorters tävlingar här, berättar lägerdeltagarna Sami Kuusisto och Tilda Kuvaja samt hjälpledarna Matti Nikander och Milja Rastas.
För Kuusisto har hjälpledarnas kvällsprogram varit lägrets stora behållning.
– De har verkligen gjort ett bra jobb med kvällsprogrammen, säger han.
– Programmet består av olika sketcher, sång och gemensamma lekar, berättar Kuvaja.
Lägerstämning har det funnits gott om, och Koupos läge litet vid sidan om har inte stört det minsta – tvärtom.
– Det är i själva verket bara en bra grej, här kan man verkligen koppla loss och det passar bra ihop med det här sammanhanget. Stranden finns nära och bastun likaså, säger Milja Rastas.
Det har blivit ett och annat dopp i havet trots regn och åska under veckan.
Skriftskolelägret hålls på den nya sidan av Koupo lägergård, endast lägergudstjänsterna förrättas i det stämningsfulla kapellet på Gamla Koupo.
Hjälpledarna Nikander och Rastas deltar endast i det första lägret, eftersom det är nya hjälpledare som står i turen i augusti. Hjälpledarna är ungdomar som själva gåttt skriftskolan antingen förra sommaren eller året innan.
Den finska församlingens hjälpledarutbildning räcker sammanlagt ett år, man kan anmäla sig till kurserna på hösten. Utbildningen arrangeras i huvudsak vid församlingens ungdomsgård Pysäkki, där man samlas ungefär varannan vecka och går igenom saker som rör hjälpledarverksamheten.
– Det ordnas tre hjälpledarläger som veckoslutsläger här på Koupo, berättar Rastas.
De två hjälpledare PK träffar tycker att uppdraget har motsvarat förväntningarna.
– Inga större problem har det varit, man får alltid hjälp och kan fråga råd om det behövs, intygar Rastas.
– Och det har varit lätt att få konfirmanderna med på alla grejer, tillägger Nikander.
Kuusisto har varit positivt överraskad av lägret, eftersom han till en början kom hit med en rätt negativ attityd.
– Till en början ville jag bara bort härifrån, men nu då vi är inne på den nästsista lägerdagen vill jag egentligen inte alls åka hem. Det har sist och slutligen varit ganska kul här, medger han.
– Jag bara inte ville komma hit alls, utan bara få det hela undanstökat.
Kuvaja hade rätt bra koll på vad som komma skulle, då två äldre syskon tidigare varit på skiftskoleläger.
– Dessutom är min storebror med på lägret som hjälpledare. Överlag har mina förväntningar infriats på ett positivt sätt, säger hon.
På fredag återstod ännu den sista lägernatten, lördagen ägnades åt frukost och packande inför hemfärden.
– Efter det övar vi ännnu en gång inför söndagens konfirmation, berättar Nikander.
Söndagens begivenheter oroade inte ungdomarna det minsta, i alla fall inte ännu på fredagen.
– Det är bara att lyfta på hatten för prästen och ungdomsledaren som varit med på lägret, de jobbar verkligen hårt för både konfirmanderna och oss hjälpledare. De finns här för oss under hela veckan, hjälper och lyssnar på oss. Det känns verkligen fint, säger Rastas.
Har ni haft någon ”signaturlåt” eller sång som fastnat särskilt bra under lägret?
– Det skulle nog vara Swing Low, Sweet Chariot. Den har vi sjungit mycket, säger Nikander.
Skriftskolelägret är ett stort steg på vägen mot mognaden för många unga. Självklart är bibelns läror centrala i lägrets undervisning, men det bjuds också på en hel del andra, viktiga lärdomar inför vuxenlivet.
Som en fotnot kan nämnas att det i regionen också ordnas Prometheusläger (även på svenska) för ungdomar som hör till något annat trossamfund eller inte hör till kyrkan. Det svenskspråkiga lägret arrangerades i början av sommaren i Halslax i Sagu.
– Skriftskolan består av många olika sätt att arbeta. Den traditionella uppfattningen om skriftskolans innehåll finns naturligtvis med och vi bekantar oss med bibeltexter och trosbekännelsen. Men utöver det jobbar vi mycket med att ungdomarna skall lära känna sig själva bättre. Vi för individuella samtal med alla konfirmander, vilket har visat sig vara en uppskattad del av helheten, säger kyrkoherden Juho Kopperoinen.
Hjälpledarna som redan tidigare gått skriftskolan är också en viktig del av paketet.
– Vi strävar efter att ha så många olika typer som möjligt med på lägren: sportiga, musikaliska, lugna och mer fartfyllda hjälpledare. Tanken är att alla konfirmander skall hitta en hjälpledare som de kan relatera till, berättar ungdomsledaren Olli-Pekka Simonen.
De allra sista förberedelserna inför det veckolånga lägret gjordes dagen innan.
– Alla är inte heller nödvändigtvis lägertypen, trots att största delen är det. Församlingens anställda skall lyssna på ungdomarna och fungera i rollen som en trygg vuxen person. Det viktigaste är att de vet att vi finns här och är tillgängliga, säger Simonen.
Varje konfirmand deltar dagligen i gudstjänsterna som lägerdeltagarna själva planerar. Församlingens anställda håller inte en enda gudstjänst under lägret, men hjälper förstås till vid behov.
– Det är spännande att se hur konfirmandernas ”roller” luckras upp under veckan de tillbringar här. De första par dagarna tassar man på i ullstrumporna, men då man har med varandra att göra 24/7, försvinner rollerna småningom. Det är väldigt lärorikt för ungdomarna själva, anser Simonen.
Lägeromgivningen skapar en egen atmosfär och bjuder många unga på hellt nya upplevelser.
– Styrkan i de här lägren är mångsidigheten, det bjuds både på fart och fläng samt lugn och ro. Det blir många fina stunder under ett läger, säger Simonen.
Konfirmanderna för också en inlärningsdagbok under lägret och man lär sig att komma överens med olika människor – en färdighet som behövs också till exempel i det hägrande arbetslivet.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi