Läs- och skrivkunnighet är ett demokratiprojekt

Läsning. I november lanserade Läsrörelsen och Utbildningsstyrelsen Den nationella läskunnighetsstrategin. De trygga och nyfikna läsarna bör bli fler och alla behövs för att målen i strategin ska uppnås.

Visionen är att Finland ska bli världens mest multilitterata land, det vill säga den mest läs- och skrivkunniga nationen år 2030. Strategin bäddar för en läsande livsstil som grund för jämlikhet, bildning och välfärd. Vi har framför oss ett demokratiprojekt, som utmanar hela samhället och den enskilda individen.

Ett demokratiprojekt som utmanar hela samhället

Allt läsande börjar någonstans. Det börjar tidigt med pekböcker att tugga på, rim och ramsor att leka med. De små läsarnas förebilder är viktiga. Vi hittar dem i pedagoger och föräldrar, i en läsande farmor eller en fotbollsstjärna som Tim Sparv. En papperstidning på köksbordet gynnar att läsning sker samtidigt som vi allt mer läser digitala format med skärmen som gränssnitt. Vi vet att hyllmetrarna böcker i ett hem skapar läsare. Än viktigare blir det med ett bibliotek mitt i byn, en bibba som känns nära och angelägen för alla. Vi behöver politiker och pengar, läspedagoger i och utanför skola och vuxna som engagerar sig.

De skrivande förebilderna är viktiga

Allt skrivande börjar någonstans. Barnets lekskrivning är det första steget mot läs- och skrivkunnighet. Att nonsensskriva på tangentbord är den lilla skribentens sätt att härma en skrivande vuxen. De skrivande förebilderna i vardagen är med andra ord viktiga. En sådan förebild kan vi alla vara exempelvis i vårt chattande, genom att berätta om vårt skrivande i jobbet eller genom att bete oss väl på sociala medier.

Svenska kulturfondens färska rapport ”Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält” är aktuell. Rapporten visar på potentialen i ordkonst som ett starkt inslag i läs- och skrivfrämjande verksamhet. Ordkonst är glädje och gemenskap, ett lustfyllt sätt att ta sig in i läs- och skrivklubben för ett barn eller en ung människa.
Skolan är också en naturlig plats för att utveckla en läsande och skrivande identitet. Varje lärare är läs- och skrivlärare i eget ämne. Berikande är att pedagogen berättar om sitt läsande och skrivande liv utanför skola och arbetsuppgifter.

Läsandets betydelse för individ och samhälle

Allmänt råder samstämmighet kring läsandets betydelse för individ och samhälle. Läsning är avgörande för ett aktivt medborgarskap men också för livskunskapen. För att vi ska förstå både oss själva och andra.

Sydkustens landskapsförbund och Sydkustens ordkonstskola har antagit utmaningen inför 2030 och jobbar kontinuerligt med läs- och skrivfrämjande satsningar. Ordkonstskolan erbjuder grundläggande konstundervisning, ordkonst som hobby och en mångfald olika projekt i och utanför skolan. Sydkusten har de senaste åren drivit ett flertal projekt, där läs- och skrivkunnigheten är i fokus, bland annat De finlandssvenska läsambassadörerna, Läsning i laget och Skrivande skola.

Läs- och skrivkunnighet är ett demokratiprojekt där alla behövs för att skapa en grogrund för ett rikare läsande och skrivande liv. För oss alla. Genom hela livet. Vi hoppas att även du antar utmaningen.

Christel Björkstrand
Sydkustens landskapsförbund rf
Monica Martens-Seppelin
Sydkustens ordkonstskola
Annette Kronholm
projekt Skrivande skola
Henrika Andersson
läsambassadör

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*