Lillholmsbron – Trafiken måste ta en omväg från den 17 februari

Drönarbild av bro och is
Lillholmens bro förnyas. Arbetena inleds inom kort. Pressbild.

Arbetena med att förnya den gamla klaffbron till Lillholmen inleds från och med den 8 februari.

Trafiken på den nuvarande bron avbryts och dirigeras via Tervsundsvägen, Vånovägen och Skärgårdsvägen.

Byggnadsarbetet och undantagsarrangemangen i trafiken pågår till hösten 2022.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arbetena vid bron inleds nästa vecka med de inledande arbetena, dit bland annat de tillfälliga trafikarrangemangen hör.

Också rivningen av vägbanken och den nuvarande bron börjar inom kort.

På onsdag den 17 februari avbryts trafiken på bron.

Till en början avbryts också möjligheten att använda bron för fotgängare och cyklister. De ska dock få en tillfällig passage genom arbetsområdet och den ska vara klar till sommaren.

På grund av att båtar ska kunna ta sig under bron blir den tillfälliga lösningen för fotgängare och cyklister inte tillgänglig för rörelsehindrade.

drönarbild av bro vintertid
Sjöräddarnas Antintupa till vänster måste rivas. Pressbild

Också båttrafiken under bron flyttas

Båttrafiken under bron flyttas till en ny plats i sommar. Efter att den nuvarande bron har rivits kommer den nya passagen för båtar att vara i användning under hela den tid som broarbetena pågår. Den tillfälliga passagen blir tio meter bred och sex meter hög.

Trafikmängden på Lillholmsbron är ungefär 1 000 fordon i dygnet.

Entreprenör för broarbetena är företaget Kreate.

Drönarbild av bro vintertid, delvis is på vattnet
Den nya bron blir både bredare och högre än den nuvarande. Pressbild

Nya bron blir bredare än den nuvarande

Den nya bron ersätter den nuvarande pontonen av betong från början av 1980-talet och som är i dåligt skick, samt klaffbron i dess norra ända. Också brobanken rivs.

Den nya bron är en förspänd balkbro i betong och i mitten av bron finns en klaff som kan öppnas. Den nya brons nyttobredd ökar till 9 meter, medan den nuvarande bron har en klaffbredd på 5,6 meter.

Den nya brons totala längd kommer att vara 254 meter. Brons fria höjd ökas till 6 meter, vilket betyder att klaffen inte kommer att behöva öppnas så ofta.

Bron anläggs med stålrörspålar som borras i berget. Samtidigt byggs också en ny strömningsöppning söder om Lillholmen i form av en rörbro i stål.

Visionsbild av bro och hav
Visionsbild av den nya Lillholmsbron. Pressbild

Den nya klaffbron styrs från ett kontrollrum

– Det har varit mycket problem med den gamla bron för användarna. Därför är det viktigt för oss att den nya klaffbron fungerar bättre. I och med den nya bron försvinner självbetjäningsfunktionen för när klaffen ska öppnas för båtfarare vilket gör att bron blir säkrare att använda. I fortsättningen kommer broöppningen att styras med hjälp av kameror från ett kontrollrum, säger Ari Salo, broingenjör vid Egentliga Finlands NTM-central.

För Kreate är det viktigt med materialåtervinning och därför återanvänder man materialet från den rivna bron.

– Vi strävar efter att allt material som rivs kommer till nytta. Den gamla pontonbron kommer att användas vid byggarbetena och övrigt material som kan användas på nytt från brobanken används som fyllningsmassa för den nya bron och vägbankarna, säger Tero Haaramäki, arbetsplatschef för Lillholmens brobygge vid Kreate.

Entreprenörsavtalet som Kreate har gjort är värt ungefär åtta miljoner euro.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*