Medborgardialog om åldrande i Pargas?


Kommunalvalet. Medborgardialog betyder utbyte och en debatt mellan strategiskapare och relevanta intressenter i samhället. Dessa intressenter är föreningar såsom t.ex. pensionärsföreningar, specialföreningar för funktionshinder, byaföreningar, ungdomsföreningar och stora organisationer som Folkhälsan, Röda Korset, Marthorna osv.

Dessa röster från civilsamhället behövs för att de ska kunna dela med sig av sin kunskap då kommunerna skapar strategier.

Strategiskapare och tjänstemän vill sällan släppa in civilsamhället till dessa debatter eller vet inte hur de aktivt ska stöda organisationer för att delta i den strategiskapande processen. Lyckligtvis utvecklas attityder i Finland och det finns ett ökande antal både informella initiativ och lagstadgade ramar som håller på att lanseras för att främja en aktiv medborgardialog.

Ur äldre människors synvinkel är den viktigaste fördelen av att delta i strategiplanering och påverka hur strategier genomförs en förbättring av deras livskvalitet i allmänhet. Genom medborgardialog om åldrandet kan man utveckla strategiåtgärder som bättre tillmötesgår äldre människors problem och behov. Medborgardialog handlar om att lyssna på invånarnas åsikter och att uppmuntra och erkänna deras bidrag till hela Pargas kommunområde.

Vi ska garantera att äldre människor engageras som jämbördiga medborgare och att deras åsikter inte enbart lyssnas på utan att de också får påverka strategier i frågor om åldrandet och samhällsengagemang. Ett aktivt medborgarskap och god hälsa är rättigheter som gäller för alla oavsett ålder.

Texten bygger på en rapport från projektet INCLUSEage som jag var med och koordinerade i Finland för AGE Platform Europe. I Pargas behöver vi en attitydförändring så att politiska beslut kan fattas på basis av de äldres kunskap och erfarenhet om åldrande.

I dagens läge är det inte så då inte ens kommunens eget organ, äldrerådet, räknas som en relevant aktör i beslutsfattandet.

Speciellt viktigt är det i frågan om hur Pargas ska föra fram invånarnas röster och intressen i samband med införandet av vårdreformen och efter det.

Mona Lehtonen
Ombudsman
Kommunalvalskandidat i Pargas för De Gröna

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*