Memera köpte upp Dispo-Nestors verksamhet

Byte. Disponent Paul Gustafsson ger under det kommande året sina uppdrag vidare till Christa Sonntag (i mitten) i och med att bokförings- och disponentbyrå Memera med vd Merja Kaarto i spetsen köpte upp Disponestors verksamhet i Pargas. Foto: Mikael Heinrichs
Bokföringsbyrån Memera har köpt upp Dispo-Nestors disponentverksamhet i Pargas per den 8 augusti i år. I praktiken innebär det inga större omställningar för husbolagens del, förutom att besöksadressen är ny – Memeras kontor på Strandvägen 32.
I Pargas berörs omkring 30 bostadsaktiebolag av affären.
Dispo-Nestors långvariga Pargasdisponent Paul Gustafsson kommer däremot att gå i pension inom det närmaste året och uppgifterna flyttas successivt till Christel Sonntag, Memeras Pargasdisponent, som efter hand tar över Gustafssons uppdrag.
– Men det är meningen att övergången ska bli så smidig som möjligt, vilket i praktiken betyder att jag hjälper till så länge det behövs. Tanken är att jag småningom lämnar över alla uppdrag åt Christel, säger Gustafsson som fyller 65 i år.
Det väletablerade namnet Dispo-Nestor kommer inte att försvinna någonstans. Dispo-Nestor kommer – åtminstone för närvarande – att fungera som ett dotterbolag till Memera. Hur det blir i fortsättningen får tiden utvisa.
Informationen till de berörda husbolagen går i praktiken ut senast i samband med att bostadsbolagen håller sina bolagsstämmor eller styrelsemöten.
– Men vi tycker förstås det är bra att informationen når ut till så många som möjligt så fort som möjligt. Det ligger ingen större dramatik bakom den här affären och i princip fortsätter allt som förr ur kundernas perspektiv, intygar Memeras vd Merja Kaarto. Dispo-Nestors övriga personal har redan flyttat in i Memeras utrymmen.
Lagen om bostadsaktiebolag ger inte så stora tolkningsmöjligheter för en disponent, utan den nuvarande lagen gör att ansvarsfördelningen är klarare och tydligare än för tjugo år sedan. På gott och ont.
– Visst har branschen förändrats en hel del under de 21,5 år jag varit verksam som disponent. Av dem har jag jobbat i 17 år för Dispo-Nestor. Tekniken har förändrats, många saker sköts numera enkelt via nätet och per e-post medan ändringar i lagstiftningen har gjort att ansvarsfördelningen har förändrats en del, säger Gustafsson.
Den personliga kundbetjäningen är inget som försvinner i och med affären. På Memeras kontor finns alltid någon på plats som kan hjälpa både Dispo-Nestors och Memeras kunder. Det är fördelen med att höra till en större enhet. Likaså finns det kollegialt stöd att få vid behov.
– För min del är det förstås ett helt nytt steg att börja arbeta som disponent, men jag tar över med gott mod. Paul har lovat hjälpa till vad beträffar
Dispo-Nestors kunder under övergångsperioden. Bokföringssidan är dessutom till en enorm hjälp, det finns en stark synergieffekt av att ha en kunnig bokföringspersonal runt sig i vardagen. Det här är ett utmanande och omväxlande yrke, man vet aldrig hur en arbetsdag kommer att se ut på förhand och alla dagar är helt olika varandra, säger Sonntag.
Memera har från tidigare disponentverksamhet på fyra av sina fem områdeskontor som ligger i Pargas, S:t Karins, Nagu, Korpo och Houtskär. Bolaget har totalt 20 anställda.
Memera i Pargas kommer att hålla öppet hus måndag nästa vecka, den 11 september på Strandvägen 32, 2:a våningen, mellan klockan 13–17. Då är såväl Gustafsson, Sonntag och Kaarto på plats för att träffa kunder och samarbetspartners.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi