Minnen och hågkomster från Föreningshuset

Föreningshuset på 1960-talet. Fotot ur Stig Engmans samlingar.
Föreningshuset på 1960-talet. Fotot ur Stig Engmans samlingar.
Hembygdsmuseet specialutställning berättar om Föreningshuset historia 1924-2013.
Den 20 februari 2013 var Föreningshusets saga all. Det anrika huset totalförstördes i en våldsam brand. Pargasborna efterlyste en historik och utställning om Föreningshuset och hembygdsförenigen startade en insamling av minnen och hågkomster. Museiamanuens Anne Bergström har sammanställt det insamlade material till en utställning som pågår i hembygdsmuseet till 30 augusti.
Mycket av materialet, fotografier och minnen i textform är från privatpersoner. Många av fotografierna kommer från Stig Engmans samling. Minnen är för det mesta anonyma med undantag av Dolly Heinos ljuvliga berättelse om sitt bröllop och efterföljande festen i Föreningshuset. Vid bröllopsfesten dansades det, men dock i tamburen eftersom man skulle skona golvet i salen…
Drivande krafter för byggandet av Föreningshuset var bl.a. Lantmannagillet, Svenska klubben och Marthaföreningen. Huset ritades av Albert Richardtson, Pargas Kalkberg Ab:s ”hovarkitekt” och uppfördes till stor del med talkokrafter. Huset invigdes 1924.
Flere generationer Pargasbor har minnen från Föreningshuset. Där firades all slags fester, hölls möten och konserter. Nästan genast startade filmvisningarna och t.ex. 1926 visades 83 filmer som sågs av 19 529 personer –  i medeltal 235 personer per föreställning. Rekordåret var 1958 då hela 47 700 personer besökte biografen.
Museiamanuens Anne Bergström med en mössa som blivit bekant för alla Bio-Bios besökare. Foto: Leena Lehtonen.
Museiamanuens Anne Bergström med en mössa som blivit bekant för alla Bio-Bios besökare. Foto: Leena Lehtonen.
År 1981 övergick Föreningshuset till Piffen för en köpesumma på 13 000 mark. I huset verkade senare bl.a. Talouspörssi och också återvinningscentralen startade sin verksamhet där. Ungdomarna hade sin Undi lavan, och även medborgarinstitutet hade kurser i Föreningshuset.
År 2002  lät ägaren, Piffens fotbollssektion förstå att den gärna avstår från byggnaden och samma år grundades Fastighets Ab Pargas Föreningshus – Paraisten Seurojentalo Kiinteistö Oy med avsikt att renovera huset och hyra ut utrymmen, ge föreningarna och också intresserade hantverkare och andra en plats att verka i. Nordkalk, som ägde tomten, köpte även huset och man kunde inte tänka sig ett hyresavtal på tio år. I januari 2005 blev det frivillig likvidation för Fastighets Ab Föreningshus del.
Tidigt på morgonen den 20 februari 2013 upptäcktes den förödande eldsvådan.
Utställningen pågår till 30 augusti och har öppet tisdag–söndag kl. 11-16.
Leena Lehtonen