Missbruk bland äldre på tapeten under föreläsning

Föreläsare. Jan Holmberg föreläste för hemvårdens personal i en föreläsning som ordnades av vuxenstuderande Sari Lehtovaara (t.v.) och Camilla Duncker. Foto: Mikael Heinrichs
Vuxenstuderande vid Axxell ordnade i tisdags en föreläsning med Jan Holmberg, sakkunnig inom bland annat psyk- och missbrukarvård.
Holmberg är en flitigt anlitad föreläsare i ämnet och skriver bland annat en populär blogg (på finska) i ämnet.
Föreläsningen som ordnades i auditoriet på Axxell Vapparvägen riktade sig till samtliga anställda inom äldreomsorgens hemvård i Pargas. Man ordnade två skilda föreläsningar, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, för att så många som möjligt skulle kunna delta. Ungefär ett fyrtiotal deltog i föreläsningarna.
Vuxenstuderandena Camilla Duncker och Sari Lehtovaara vid Axxells linje för yrkesexamen i arbete bland missbrukare kompletterar sitt kunnande genom att delta i utbildningen Duncker arbetar som psykiatrisk sjukskötare vid hemsjukvården i Pargas och Lehtovaara som vikarierande verksamhetsledare på Seniorstugan. Den aktuella utbildningen ordnas nu för första gången på svenska i Pargas och har lockat tio deltagare.
– De här problemen har helt tydligt ökat inom hemvården och de anställda har inte alltid de rätta verktygen att handskas med de situationer som kan uppstå, konstaterar Duncker om varför de valt att ordna den här föreläsningen.
– Det är viktigt att få personalen att öppet tala sinsemellan om den här problematiken för att sedan kunna ta upp den med klienterna.
Etiken inom vårdarbetet lyftes också fram i föreläsningen som tog ett par timmar i anspråk.
– En klient inom äldreomsorgen har förstås självbestämmanderätt, men å andra sidan bör man kunna ge råd och styra in samtalet också på ämnen som kan kännas obekväma. Utmaningen är hur man ska ta upp problemet, säger Lehtovaara.
– Ofta är det enklare att ta upp till exempel missbruksproblematiken med en yngre patient än med en äldre. Missbruksdiskussionen ska inte heller vara en enskild del av ett samtal med en klient, utan en naturlig del av helhetsvården, konstaterar Holmberg.
I Pargas håller man på att utarbeta ett gemensamt materialpaket som berör också missbruksproblematiken.
– Vi håller på att ta i bruk ett paket för alla inom äldreomsorgen i Pargas där vi utvärderar vårdbehovet hos klienterna och den vägen blir det naturligt att ta upp saken, säger Duncker.
– Det ska inte bli ett skilt stressmoment att ta upp saken för en vårdare. Dessutom ska man internt inom arbetsgemenskapen ha en klar handlingsmodell för hur man ska hantera svaren, säger Petra Baarman som fungerar som kontaktperson för utbildningslinjen.
Holmberg påpekar också att det är oerhört viktigt att bemöta äldre med respekt och framför allt som vuxna människor. Ett annat önskemål som äldre ofta kommer med är att vårdaren ska vara rättfram och ärlig i sin respons, säger Holmberg som själv arbetar inom missbrukarvården.
– Att uppnå ett förtroende hos en klient är en utmaning då det är många vårdare som turas om att göra hembesök, det kan också vara en utmaning, konstaterar Lehtovaara.
Hälsokostpreparat och deras samverkan med mediciner – och rusmedel – är en ny programpunkt i Holmbergs föreläsningar. Studier i den här problematiken är inte så utbredd och kan utgöra en utmaning också för utbildade inom branschen.
– Man ska förstås inte demonisera hälsopreparaten eller medicinerna, men det gäller att kunna sin sak, påpekar Holmberg.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi