Musikinstitutets nya rektor bekantar sig med verksamheten innan det blir dags för nytt

Jenni Uimonen tog över som rektor för Arkipelag i nörjan av oktober. Foto: Privat

Musikinstitutet Arkipelag fick en ny rektor i oktober, då Jenni Uimonen som valdes till tjänsten i augusti började. Ilari Hongisto har dock lovat ställa upp och ge tips och råd i egenskap av mentor.

– Visst har det varit en hel del nytt att bekanta sig med i och med det nya jobbet, men småningom börjar det kännas som att jag blivit varm i kläderna. Jag kommer trots allt från en annan bakgrund än musikinstitutvärlden, eftersom jag tidigare verkat som danslärare och jobbat med administrativa uppgifter inom grundskolan, säger Uimonen.

Förutom sin bakgrund som danslärare har hon också fungerat som koreograf och blev pedagogie magister 2013.

Mycket att bekanta sig med

Stödet från tidigare rektorn och den kunniga personalen på kansliet har underlättat övergången. Uimonen säger att hon talat med Hongisto en gång i veckan per telefon. Arkipelag har verksamhet på tre orter: Pargas, S:t Karins och Kimitoön, vilket betyder att rätt mycket tid också gått åt på landsvägen.

Musiken är ingalunda främmande för Uimonen trots hennes dansbakgrund, eftersom hon som yngre varit en rätt ivrig hobbymusiker och har en del alster kvar i skrivbordslådan.

– I tonåren intresserade jag mig mer och mer för dansen som sedan blev min grej. Dans och musik har trots allt en hel del gemensamt, dansarens kropp är ett slags instrument som man skapar musik med. De går hand i hand, säger hon.

Administration i första hand

I egenskap av rektor ser hon sig först och främst som en administrativ förman. Musikundervisningen lämnar hon åt proffsen, men på danssidan kommer det att bli också egen undervisning.

Arkipelag har i dagslägen ungefär 40–50 lärare, varav en del har många undervisningstimmar och en del endast någon enstaka timme hos Arkipelag.

– Under de första veckorna har jag bekantat mig med de olika verksamhetsställena och insupit stämningarna. De egna linjedragningarnas tid kommer senare.

En av de stora utmaningarna Uimonen ser framför sig är den interna kommunikationen, inte minst eftersom man ligger geografiskt rätt utspritt. Då en del lärare har några få lektioner nu och då, kan det vara knepigt att se till att all information kommer fram.

– Jag har själv arbetat som frilansande danslärare, så jag vet hur svårt det kan vara att hänga med i alla svängar.

Ny läroplan tar sitt

En del förändringar har det redan blivit under hösten i och med att läroplanen förnyades. Det ställer sina krav på både elever och lärare. Dessutom har både elev- och ekonomiadministrationen tagit i bruk nya tekniska lösningar som kräver en hel del annorlunda tänk.

– Man behöver inte ändra på allt som fungerar bara för sakens skull, trots att jag är en rätt ivrig förnyare till min natur, säger Uimonen.

Mest av allt fascineras hon av att jobbet är så mångsidigt och att det kombinerar många olika aspekter.

– I och med att vi är en privat läroinrättning, ingår en hel del sådant som man inte nödvändigtvis ensam behöver ta ställning till på den kommunala sidan i yrket. Vi har inga egna experter på fastighetsunderhåll eller ekonomi, utan får ty oss till det egna kunnandet.

Hon trivs i en kreativ omgivning, där atmosfären är tillåtande och inspirerar också till mer experimentellt tänkande och skapande. Man måste också få göra misstag och lära sig.

– Det handlar om att kunna lyssna på människor, stanna upp och möta saker utan rädsla.

Gott om kreativ energi

Uimonens uppfattning av Arkipelag under den första knappa månaden är att musikinstitutet är välmående.

– Här finns en massa kreativ energi och en god gemenskap bland de anställda. Dels inverkar säkert det, att vi verkar på mindre orter och att vi är rätt välkända i samhället. Vi har många bra kontakter och alla är väldigt engagerade. Det för också med sig en vilja att göra saker och ting på eget bevåg, utan att saker och ting måste vara toppstyrda.

Hon nämner bland annat Janne Engbloms välgörenhetskonserter som ett sådant koncept, som fötts ur viljan att själv göra någonting utöver det vanliga. Det är svårt att genomföra liknande satsningar om man inte är välkänd på orten.

Sonderar nya lokaler

Beträffande lokalerna upplever Uimonen att läget i Pargas är rätt bra för tillfället. I S:t Karins finns det däremot mera utmaningar på den fronten.

– Visst kunde dansarna också i Pargas ha mera ”egna” utrymmen som skulle vara optimerade för dansarnas krav. Skolornas gymnastiksalar är utmanande, eftersom underlaget ofta är hårt och därför inte lämpar sig för all typ av verksamhet. Här i vårt eget hus har vi en bra sal, men den är rätt liten. Jag har faktiskt redan inlett en kartläggning av potentiella hyreslokaler i Pargas, säger Uimonen.

Temavecka på gång

Nästa vecka blir aningen annorlunda på musikinstitutet, eftersom man håller en temavecka i improvisationens tecken.

– Temaveckorna skapades av förra rektorn Ilari Hongisto. Tanken har varit att få in litet annorlunda aspekter i undervisningen och att få omväxling. Improvisationen är också en del av den nya läroplanen och vi kommer att förverkliga det bland annat med hjälp av olika workshopar. Det blir också några publikframträdanden, men i första hand handlar temaveckorna om en intern grej för elever och lärare, säger Uimonen.

Arkipelags dansare deltar bland annat i vernissagen för Lux Archipelago-utställningen i före detta återvinningscentralens lokal på Strandvägen 24 på torsdag med start klockan 16.

Tycker du att Arkipelags tvåspråkiga verksamhetsmiljö är utmanande?
– Visst är det en utmaning för mig personligen, det lär nog bli en eller annan kurs i svenska för min del, säger Uimonen.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Läs ocksåArkipelag söker ny rektor