Mycket att fundera på inför bibbans renovering i sommar

bibbadiskwebb
I sommar kommer biblioteket i Pargas stadshus att vara stängt uppskattningsvis i sex-sju veckors tid. Orsaken är renoveringen av golvet. Biblioteket flyttade till nuvarande utrymmen i början av 1990-talet och tidens tand har gjort sitt under årtionden.
– Preliminärt stänger vi veckan efter midsommar och öppnar tills skolstarten, berättar bibliotekschef Karolina Zilliacus.
Förutom själva golvbytet tar det tid att packa böckerna och sedan återställa dem. Under renoveringen kommer böckerna att förvaras i fullmäktigesalen i stadshusets tredje våning som används mindre sommartid.
I biblioteket kommer man också att ändra utrymmen för barn- och ungdomsavdelningen för mer ändamålsenlig.
– Vi hoppas på att få ett sagorum eller ett läskrypin där man kan läsa sagor eller bara vara.
Nuvarande betjäningsdisken och infodisken kommer att förnyas och i framtiden kommer det att finnas endast en betjäningsdisk.
– Vi kommer att ta i bruk även en självbetjäningsautomat som ett alternativ.
För renoveringen har reserverats 30 000 euro och en planerare har anlitats, men Karolina Zilliacus säger att kunder är välkomna att ta kontakt och komma med tips och idéer.
– Det har visat att offentliga utrymmen är viktiga. Vissa vill komma hit för att studera, jobba, läsa en tidning eller bara vara.
I läsesalen träffas regelbundet olika grupper, det kan vara barn i ordverkstad eller vuxna i en bokcirkel. Många önskar tysta utrymmen i biblioteket men det kan vara vissa tider som det är ändå ljud i till exempel läsesalen.
Under renoveringen kommer tidningsläsesalen som finns till höger om aulan att betjäna som förut. Man har dessutom planerat att placera dit fler tidskrifter.
Karolina Zilliacus påminner att Pargas stad har ju flere bibliotek.
– Om man inte har besökt till exempel biblioteket i Nagu kunde man göra det i sommar och bli kanske glatt överraskad.
Biblioteket önskar förstås att man kommer och lånar mycket böcker innan det är dags för stängning. Då har böckerna också längre lånetid.
Under renoveringen kommer personalen att hålla sina semestrar.
Biblioteket återkommer med exakta datum om stängningen så fort man vet.
Leena Lehtonen