Något fler arbetslösa i juli

Arbetslöshetsgraden i de olika kommunerna i Egentliga Finland. Grafik: NTM-centralens sysselsättningsöversikt 07/2016.
Arbetslöshetsgraden i de olika kommunerna i Egentliga Finland. Grafik: NTM-centralens sysselsättningsöversikt 07/2016.
Närings-, trafik- och miljöbyråns sysselsättningsöversikt för juli månad berättar att antalet arbetslösa i Pargas har ökat med 23 personer från slutet av juni till slutet av juli. Samtidigt har antalet lediga arbetsplatser minskat från 33 till 28. Per den sista juli fanns det 546 arbetslösa arbetssökande i Pargas.
Av dessa är 74 personer unga under 25 år medan 140 är långtidsarbetslösa, båda andelarna ligger under medeltalet för hela landskapet.
Arbetslöshetsgraden på 7,7 procent är fortfarande klart lägst i hela Egentliga Finland. Den högsta arbetslöshetsgraden finns i Åbo, 18,5 procent.