Några fler arbetslösa i november

Källa: NTM-centralens sysselsättningsöversikt 20.12.2016.
Antalet arbetslösa i Pargas har ökat med tio personer under november, enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt. Då siffran i slutet av oktober låg på jämnt 500 arbetslösa är den per sista november uppe i 510, vilket betyder en arbetslöshetsgrad på 7,2 procent.
Av de arbetslösa är 24 personer under 20-åringar och 64 under 25-åringar. Samtidigt som det fanns 510 arbetslösa fanns det också 60 lediga arbetsplatser inom Pargas per den sista november.
Det ligger fortfarande mycket under genomsnittet i hela Egentliga Finland, där arbetslöshetsgraden som helhet ligger på 12,2 procent. Lägst är arbetslösheten i Letala (6,5 %) och högst i Salo (15,7 %). I Åboland (Pargas och Kimitoön) är den arbetslöshetsgraden 7,8 procent.
Sett till läget i november 2015 är läget dock bättre i Pargas (då 532 arbetslösa arbetssökande).
PK