Naguborna fördomsfria föregångare

Skärgård utan gränser. Här en del av gänget bakom initiativet, fr.v. Henrik Grönroos, Alexandra Granberg, Stella Tiisala, Marketta Rauramo och Patrik Hagman. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Skärgård utan gränser. Här en del av gänget bakom initiativet, fr.v. Henrik Grönroos, Alexandra Granberg, Stella Tiisala, Marketta Rauramo och Patrik Hagman. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
I samband med veckan mot rasism som infaller den 21–27.3.2016 vill Röda Korsets Åbolands distrikt uppmärksamma en person eller gemenskap som aktivt har främjat likabehandling i Åboland.
Den fördomsfria föregångaren ska vara en aktör som modigt och fördomsfritt arbetat för att människor bemöts jämställt och med respekt, som bidrar till att människor känner ökad tillhörighet i det finländska samhället. Att främja positiva attityder och föra en öppen debatt som bygger på fakta är också centralt. Den fördomsfria föregångaren ska även ha arbetat för etniskt jämlikhet och offentligt talat om mångkulturalism. Personer eller gemenskaper bör aktivt ha arbetat med eller för invandrare, särskilt bjudit in eller tagit med personer med invandrarbakgrund i sin verksamhet och märkbart arbetat för etnisk jämlikhet.
I år går priset för fördomsfri föregångare till invånarna i Nagu.
– Invånarna i Nagu har gjort ett fantastiskt arbete, säger Annalena Sjöblom som är verksamhetsledare för Röda Korsets Åbolands distrikt. Vi vill uppmärksamma samtliga invånare i Nagu eftersom alla på sitt sätt arbetat för ett mer jämlikt och tolerant samhälle. De asylsökande i Nagu mottagningsenhet har verkligen blivit emottagna med öppna armar av företag, församlingen, staden, organisationer och Naguborna.
Invånarna i Nagu har verkligen agerat fördomsfritt och hjälpt de asylsökande på många olika sätt. Många har bjudit med dem till sin hobbyverksamhet eller annan verksamhet. Många asylsökande har fått ta del av talkoverksamhet som Naguborna ordnat, det har ordnats mångkulturella klubbar, språkklubbar, konstklubbar med mera. Vi vill även uppmärksamma alla de som kanske inte gjort något konkret, men som med sitt öppna och fördomsfria sinne bidragit till en god stämning i Nagu.
– Det har varit en spännande upplevelse att få vara med i frivilligverksamheten och att lära känna nya människor och kulturer. Vi har flera gånger konstaterat att det kommer att bli tomt utan dem, både i olika klubbverksamheter, hobbyn och ute på byn, säger Viveca Smeds-Aalto, aktiv i Nagu.
Priset för årets fördomsfria föregångare kommer att delas ut på den Tackfest som ordnas för Nagu mottagningsenhets vänner den 9.4 klockan 16.00 i Framnäs.
Åbolands distrikt vill även ge hedersomnämnande till Pargas stad och gemenskapen Skärgård utan gränser. Pargas stad har aktivt jobbat för de asylsökandes integration genom arrangerade av skola för barn, språkundervisning för vuxna och öppnat sina dörrar för fritidsverksamhet. Gemenskapen Skärgård utan gränser – Saaristo ilman rajoja har arbetat med att motverka negativa attityder och lyft fram det positiva i ett mångkulturellt samhälle.
PK