När barnfamiljerna inte längre fick plats i familjecentret

Pargas. Med oro har SDP följt med situationen kring familjecentrets flytt. Den ursprungligen goda tanken om en social- och hälsovårdsenhet som samlar olika aktörer och fungerar som en enda stor port till olika former av familjeservice har nu visat sig vara misslyckat på det värsta möjliga sätt: Det finns inte utrymme för barnfamiljerna.

I många år har Pargas stad systematiskt utvecklat sina lågtröskeltjänster för barn och familjer. Familjecentret har ingått i utvecklingsprojekt och fått mycket finansiering från nationell nivå.

Personalen är sammansvetsad efter flera års tunga tider och de flesta är utbildade och insatta i ICDP-arbetssättet som bildar en grundläggande värdegrund och arbetssätt i att möta barn och familjer.

Så som planerna nu ser ut finns det inte utrymme för barnfamiljerna då det inte finns förutsättningar för en ändamålsenlig familjecenterverksamhet med fokus på förebyggande och hälsofrämjande service.

SDP föreslår att en utvärdering av familjecentrets verksamhet görs på nytt, där det även krävs en konsekvensanalys av flyttens betydelse för barn och familjer, före beslut fattas om flytten av familjecentret.

Konsekvensanalys är något som Pargas beslutat att göra i ärenden som rör familjer och också nationellt lyfts konsekvensanalyser före beslutsfattande upp som viktiga, speciellt då det gäller barn/unga och miljö.

Om det kommer fram att verksamheten inte med fördel kan flyttas till de nu planerade gemensamma utrymmena vid hälsocentralen, bör verksamheten fortsätta i Ankarhuset tills en ny, bättre fungerande plan finns.

Det viktigaste är att garantera tillgången till en god och ändamålsenlig service. Barnen och familjerna bör vara vår högsta prioritering. Medan utredningarna pågår fortsätter familjecentrens verksamhet som tidigare i Ankarhuset.

Texten i insändaren inlämnades av Socialdemokraterna som en motion till Pargas stadsfullmäktige 25.5.2021.

SDP Pargas Parainen

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*