Nilsbyelever klarade sig fint i vetenskapstävling

NilsbyWebb
Nilsby skola hade förra veckan öppet hus för föräldrar och elever från Björkhagens skola. Temat var vetenskap som blivit mycket populärt bland eleverna som deltar i vetenskapsklubbar. Skolan har sedan 2014 tillsammans med Turun ammattikorkeakoulu ett så kallad Småingengörer-utvecklingsprojekt.
– Vi startade med legotema och sedan förra hösten har vi fortsatt med olika teman, berättar lektorn, projektledare Marja Leivo vid Turun ammattikorkeakoulu.
Projektet har som delmål att producera en riksomfattande handbok för dem som leder vetenskapsklubbar.
I Nilsby skola har man lärt sig grunderna för kodning. Eleven får på riktigt planera en spelmiljö, figurerna, och berättelsen bakom spelet. Förutom kodning lär man sig matematisk, analytisk och logiskt tänkande samt skapande.
Ofta sägs det att kodning är pojkarnas grej men i Nilsby skola är också flickorna aktiva när det gäller spel och vetenskapsklubben.
Förra torsdagen deltog fyra elever Ella Tuomaala, Alexandra Fokin, Veera Hilska och Akseli Leivo från årskurs fem i en regional teknologitävling i Åbo.
De hade planerat och gjort ett Fyrspel som kan rekommenderas för fyra år fyllda och äldre och som man kan leka även ensam.
Fyrspelet vann den regionala tävlingen och de fyra eleverna fortsätter vidare till finalen som arrangeras i Tammerfors i maj.
Under öppet hus-dagen fick besökarna pröva på spel och kodning eller olika experiment med vatten och ljus. I det gamla skolhuset fick de se ett tellurium som visar jordens rörelse, planeter och redskap för spionage.
Eleverna njöt synbarligen när de fick guida och berätta om sina och kompisarnas arbeten.
– För mig är det veckans bästa arbetsdag när jag får komma till Nilsbyn skola, berättar Maria Leivo.
Leena Lehtonen