Nordkalk vill utvidga gruvan i Pargas

Arkivbild.
Arkivbild.
Nordkalk planerar som bäst en utvidgning av gruvan i Pargas. Det handlar om att flytta gruvkanten ca 20-30 meter närmare Sarlingatan, mot den före detta föreningshustomten.
I ett meddelande på sin webbplats konstaterar bolaget att det på grund av att tillgången till kalksten i Finland är begränsad, är det viktigt att effektivt utnyttja de existerande fyndigheterna. I Pargas har Nordkalk planer för att optimera brytningen och utvidgningen mot Sarlingatan är en del av del av de här planerna. Målet är att trygga gruvverksamheten i Pargas så långt fram i tiden som möjligt.
Vidare påpekar bolaget att förändringen trots allt är så liten att inget nytt miljölov förutsätts. Gruvverksamhetens miljöpåverkan följs kontinuerligt upp: runt gruvan finns det fyra vibrationsmätare och Kalkhamnen har en mätare för dammpartiklar.
Nordkalk planerar utvidgningen i samarbete med Pargas stad. När planerna preciserats kommer bolaget att ordna ett diskussionsmöte för alla som bor nära gruvan, sannolikt i början av 2017.
PK