Nu är ingen bra tidpunkt att försvaga miljöskyddet

Pargas har en unik natur. Med kulturlandskap och lundar samt en utbredd och splittrad skärgård är området biologiskt sett det med störst mångfald i Finland. I Pargas påträffas flera hotade arter och naturtyper, varav en del inte finns någon annanstans i Finland. Övergödning av Skärgårdshavet, kraftigt skogsbruk och igenvuxna kulturlandskap gör att den här naturen försvagas och försvinner i accelererande takt. Att måna om Skärgårdshavets landskap och mångfald är vår allas uppgift, men framför allt Pargas stads i samarbete med staten och miljömyndigheterna.

Pargas naturskyddsförening är oroad över den organisationsförändring som staden gör, inom vilken miljövårdschefens tjänst dras in och ersätts med en tjänst för en ledande miljövårdsinspektör. Samtidigt flyttas miljöskyddsavdelningen så att den underordnas tekniska chefen. Föreningen befarar att det här leder till mindre resurser för naturskydd, eller till och med till att resurserna i verkligheten läggs på verksamhet som försvagar miljön och utplånar naturen. Vi anser att förändringen kan vara ett hot mot en fungerande miljövård i en kommun med rika naturvärden och stora arealer. Klimatförändringen och den minskande biologiska mångfalden är här och nu, och det är ett misstag att försvaga stadens miljöskyddsorganisation. Världens vackraste skärgård förtjänar bättre.

Föreningen önskar också att miljöfrågor och naturskydd inte endast får en biroll i det klimat- och miljöprogram som staden som bäst förbereder. Vi vet idag att minskande biologisk mångfald är det största hotet vid sidan om klimatförändringen och att stävja det kräver åtgärder. Vi måste förhållas oss lika allvarligt till den minskande biologiska mångfalden som till klimatförändringen. Om vi vill det eller ej är vi en del av naturen och fullständigt beroende av de ekosystemtjänster som natur med hög mångfald erbjuder. Att som helhet förstå det hot som minskande biologisk mångfald innebär förutsätter gedigna kunskaper i biologi och naturkännedom. Också av den orsaken är det viktigt att vår stad även i fortsättningen har en fungerande och sakkunnig miljöskyddsavdelning.

Det kunde vara värre. Föreningen vill också tacka stadens långvariga miljövårdschef Carl-Sture Österman för sitt prisvärda livsverk i att skydda stadens miljö och natur och önskar avslappnade pensionsdagar i naturen.

Jussi Laaksonlaita
Ordförande, Pargas naturskyddsförening rf- Paraisten luonnonsuojeluyhdistys ry.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*