Nu dricker vi Virttaavatten

Skål för vattnet!
Skål för vattnet!
I onsdags bytte Vattentjänstverket i Pargas vattenleverantör från Pargas Vatten Ab till Turun Seudun Vesi Oy. Det betyder att det vid det här laget flödar Virttaa ås-vatten i de flesta Pargasbors kranar.
Staden räknar med att det kommunala vattnet når omkring 10 000 användare, då det finns 2300 abonnenter av vattnet i Pargas. Ett höghus räknas som en abonnent, men likaså är ett egnahemshus där det endast bor en person en abonnent.
I bild skålar tre damer samlade i Kulturfondens Pargaskansli i vatten. De är  Kristin Mattsson, Åsa Rosenberg och Lena Långbacka.