Ny profilering på gång

Pargas svenska gymnasiums rektor Annika Gustafsson. Foto: Mikael Heinrichs
Lägligt nog i anknytning till 70-årsjubileet för gymnasieutbildningen i Pargas kommer en av PSG:s profileringar under de senaste tjugo åren att få en nystart.
– Redan 2012 kom en större kurspalett på temat in i bilden och nu har vi vidareutvecklat den i samarbete med RIBS-projektet, säger Annika Gustafsson.
I höst lanseras en kursbricka som är gemensam för både PSG och Paraisten lukio med sammanlagt åtta olika kurser som är helt unika för PSG.
De nya kurserna går på svenska, finska och engelska och ger både praktiska och kreativa färdigheter och ordnas i samarbete med företag och organisationer.
De nya kurserna heter Ung företagsamhet (2 kurser), Ut i arbetslivet – jag är redo (2 kurser), Pengar och planer, Get the deal (företagsamhetstävling mellan olika skolor), Marknadsför effektivt, Att våga leda och låta sig ledas, Outside the box samt Presentera och påverka där man fokuserar på bl.a. debatt- och diskussionsteknik, argumentation, retorik, självkännedom och gruppdynamik.
Raision lukio har nyligen inlett ett samarbete med Turun yliopisto som ger liknande kurser till godo då studerande fortsätter vid Turun kauppakorkeakoulu och man hade gärna sett ett motsvarande koncept där PSG-studerande hade kunnat räkna kurser till godo vid Handelshögskolan.
– Men nu samarbetar vi med både finska gymnasiet här i Pargas och Axxell, säger Gustafsson.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi