Nya idrottshallar kan bli verklighet

Lilla hallen. 18x35 m, kunde tas i bruk redan i höst och skulle med konstgräsmatta bland annat tjäna som träningshall för fotboll.
Lilla hallen. 18×35 m, kunde tas i bruk redan i höst och skulle med konstgräsmatta bland annat tjäna som träningshall för fotboll. Foto: Gösse Storfors.
Behovet av idrottshallsutrymmen i Pargas är stort. De flesta av Piffens sektioner som använder PIUG och Sarlinska skolans gymnastiksal i dag skulle behöva mera träningstider. Också andra klubbar och grenar tävlar om utrymmena. Piffen har därför vid olika tillfällen haft planer på att bygga en ny hall men det har alltid fallit av bland annat ekonomiska orsaker.
Nu har centralstyrelsen fört förhandlingar med företaget Optimakers konkursbo om ett eventuellt övertagande av företagets två industrihallar på Norrbyåsen. I söndags hölls ett föreningsmöte med ett trettiotal medlemmar närvarande.
Ordförande Folke Lindström informerade om läget och saken diskuterades ingående. Den mindre nyare plasthallen byggd 2007 på 35 x 40 meter kunde tas i bruk redan i höst. Den kunde förses med konstgräs och fungera närmast som träningshall för fotboll de tider man inte kan träna utomhus. Den större hallen som är byggd på 1970-talet har måtten 18 x 70 meter med 6 meters höjd och kräver mera renovering. Den kunde åtminstone delvis tas i bruk hösten 2016 och användas av ett flertal olika grenar, också samtidigt genom indelning.
Det finns också kontorsutrymmen som ger möjlighet till att skapa ett PIF-center och dessutom kunde en del utrymmen uthyras. Också idrottsutrymmena kan uthyras de tider man inte själv behöver dem.
Mötesdeltagarna ställde sig överlag positiva till tanken men man varnade också för den ekonomiska risken. Det är viktigt att intäkterna hela tiden överstiger kostnaderna för driften. En konditionsgranskning efterlystes också och Lindström konstaterade att ingenting slås fast förrän en sån är gjord.
Platsen är inte så avsides som man först kanske tänker sig. Man kommer behändigt dit med cykel och det finns gott om p-plats. Det som poängterades var att det behövs talkoinsatser av alla sektioner både i upprustningsskedet och senare när det gäller underhåll.
Mötet gav styrelsen grönt ljus att förhandla vidare och i fall man kommer till skott bildas Fastighets Ab PIF-center med en interimsstyrelse bestående av Folke Lindström, Björn Mattsson, Carl-Gustaf Bergström och Stefan Nyberg. Styrelsen befullmäktigades i så fall att uppta lån för ändamålet.
Gösse Storfors