Nya trafikarrangemang vid Råttiskorsningen redan i år

RåttiskorsningenWebb
Korsningen vid Skräbbölevägen och Skolgatan kommer att få nytt utseende och det blir flera parkeringsplatser i centrum.
Gatstumpen mellan korsningen Skräbbölevägen och Skolgatan och korsningen Skolgatan och Sarlingatan kommer att bli enkelriktad så att man endast kan köra längs den från Skräbbölevägen.
Förra året fick strandpromenaden från Skräbbölevägen ner till gästhamnen gatuplattor och enligt planen ska nu också övergångsstället mellan Pireus och Råttis också plattläggas berättar Matias Jensén, teknisk planerare vid staden.
– Det är en väldigt otydlig korsning i dagens läge. Övergångsstället kommer inte att höjas upp, men med plattläggningen kommer man tydligare att se att det är en fortsättning på strandpromenaden. Enligt detaljplanen ska infarten till Skolgatan från Skräbbölevägen vara stängd, vi kommer nu att göra vägen enkelriktad och infarten kommer att se mer ut som en tomtinfart.
 
Dessutom ska det bli 15 nya parkeringsplatser i närheten av korsningen intill Skolgatan.
– Det finns behov av flera parkeringsplatser i centrum. Den nya restaurangen Kamu har ju inte egna parkeringsplatser, så det här kommer att hjälpa upp parkeringsbristen där. De nya trafikarrangemangen påverkar inte befintliga byggnader.
 
Gatuplanen ska nu sättas till påseende, och om allt går enligt planerna kan ombyggnaden av korsningen inledas på våren eller sommaren. I planerna finns också att i framtiden plattlägga hela Köpmansgatan, för tillfället saknar området mellan restaurang Mindes och Ahonenska hörnet plattor.
 
Kyrkbrons öde öppet tills man hittar en lösning för Reimari-korsningen
Förra året fanns det 20 000 euro insatt i planeringen av en ny Kyrkbro. De pengarna förblev oanvända eftersom man först vill få ett beslut i vad man ska göra med den så kallade Reimari-korsningen, det vill säga korsningen Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanaden-Norrby strandväg. Lösningen för den korsningen påverkar indirekt lösningen för bron, säger Matias Jensén, teknisk planerare vid staden. För tillfället har bron en viktbegränsning på fyra ton, som motsvarar ungefär vikten av fyra personbilar.
– Bron är inte i bra skick, men enligt våra mätningar har den heller inte rört på sig. Så man behöver nog inte vara orolig för att den inte ska hålla.
Det finns tre alternativ för bron. Det dyraste alternativet är att man bygger om bron så att den håller för tung trafik, ett annat alternativ är att man inte tillåter tung trafik alls på bron, och det tredje alternativet är att bron blir en gångbro.
De sista alternativen innebär att all tung trafik skulle styras via Reimari-korsningen och för att det ska vara möjligt måste man få den livligt trafikerade korsningen smidig. Trafiken vid korsningen kommer dessutom att öka ytterligare om några år eftersom Norrbyområdet ska byggas ut med egnahemshus. Staden ska nu tillsammans med NTM-centralen fundera på alternativa lösningar för korsningen. En möjlighet är att bygga en cirkulationsplats där och en annan möjlighet är trafikljus, men ingetdera alternativ är särskilt lyckat för tunga fordon.
– Norrbybacken gör att korsningen är svår. Om vi bygger en cirkulationsplats där måste tunga fordon stanna helt upp, så det alternativet gillar inte transportbolagen. Ett alternativ är att vi sätter upp trafikljus som har sensorer så att de känner när ett tungt fordon närmar sig och då slår om till grönt.
Transportbolagen skulle helst se att anslutningarna från Kyrkoesplanaden och från Norrby strandväg till Skärgårdsvägen skulle stängas.  En sådan trafiklösning skulle innebära en tunnel under eller en bro över Skärgårdsvägen, men eftersom NTM- centralen endast bekostar 12,5 procent av vägbygget är det just nu inte möjligt för staden att bygga en sådan. År 2008 gjordes en utredning om vad det skulle kosta att bygga en tunnel för lätt trafik under korsningen och enligt beräkningen skulle notan landa på ca 1,2 miljoner euro för endast lätt trafiken. Om man ska bygga en tunnel för biltrafik skulle kostnaden bli betydligt högre.
– Det är alltså många pusselbitar som ska falla på plats. Så en lösning för Reimari-korsningen kommer knappast ännu i år, säger Jensén.
 
Marina Saanila