Nytt bussbolag och flera turer

Grönvitt också framöver. Skärgårdsvägens bekanta färger kommer att bestå, men exakt hur de nya bussarna kommer att se ut klarnar snart. Foto: Mikael Heinrichs.
Grönvitt också framöver. Skärgårdsvägens bekanta färger kommer att bestå, men exakt hur de nya bussarna kommer att se ut klarnar snart. Foto: Mikael Heinrichs.
Minst fyra turer per dag till och från Korpoström. En ny sen tur varje vardag från Åbo klockan 21.15 ända ut till Korpo där den är framme strax efter klockan 23 – åtminstone under skolornas sommarlov.
Fyra nya turer från Åbo till Pargas och två i motsatt riktning. Färre tomma bussar som kör transportsträckor.
Där i all korthet kontentan av att Turun Linja-autoilijan Osakeyhtiö TLO från och med juni tar över busslinjerna 801 mellan Pargas och Åbo samt linjerna 901–904 mot Korpo och Houtskär. De har tidigare trafikerats av Vainion Liikenne samt deras dotterbolag Skärgårdsvägen, men TLO vann den nya upphandlingen och kör linjerna åtminstone fram till juni 2019 med en option på ytterligare tre år efter det.
Riktigt slutliga är sommartidtabellerna för skärgårdens del inte ännu, men de ändringar som kommer handlar främst om smärre justeringar på fem eller tio minuter i någondera riktningen.
– Jag har ingen slutlig version för sommarens tidtabeller ännu, men de slutliga tidtabellerna torde bli klara i dagarna. Främst handlar det om att eventuellt tidigarelägga några avfärder från skärgården, konstaterar TLO:s trafikchef Hannu Lehmus.
Rekryteringen av chaufförer till TLO är likaså på slutrakan. Många tidigare Skärgårdsvägen-chaufförer kommer att byta arbetsgivare och fortsätta köra samma linjer. Svenskan har prioriterats särskilt på linjerna till Houtskär.
– Att antalet turer ökar har att göra med beställarens, det vill säga NTM-centralens, önskemål. Att den sena kvällsturen från Åbo kommit till handlar om att det tidigare somrar varit en buss som körts tom från Åbo till skärgården och nu erbjuder vi det som en serviceform istället, säger Lehmus.
De nya tidtabellerna har utarbetats i nära samförstånd med chaufförerna som fått säga sitt.
– Det låter riktigt bra att chaufförerna fått vara med. Det är trots allt sannolikt de som vet bäst hur det fungerar rent praktiskt, säger Korpobon Merja Fredriksson som också är ordförande i Korponämnden.
 
Det faktum att det från och med början av juni kommer att gå en sen tur från Åbo välkomnas av henne.
 
– Det enda jag egentligen tycker är litet bakvänt är att tidtabellerna inte kommit Korponämnden till kännedom och att vi inte fått ge ett utlåtande, påpekar hon.
TLO:s skärgårdsbussar ska behålla de bekanta grönvita färgerna som Skärgårdsvägen gjort bekanta, men exakt hur de nya bussarna kommer att se ut har inte ännu offentliggjorts.
Skärgårdsbussarna får som bäst nya kläder på bussdepån i Åbo, men åtminstone på måndag hade tejpningen inte ännu kommit igång. Bussarna kommer att sättas in i trafik an efter på andra linjer innan de introduceras mellan Åbo och Korpo/Houtskär, vilket betyder att man kommer att kunna se dem på annat håll redan innan den 6 juni.
De tryckta tidtabellerna publiceras i maj och de preliminära tidtabellerna för skärgården kan redan nu ses på TLO:s webbplats (enbart finskspråkiga sidor).
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi