Om Sunnanbergs skola och Koupo lägergård


I januari 2019 flyttade Sunnanbergs skola in i Koupo lägergård. Det sågs som en bra lösning då lägergårdar används främst under skollov och veckoslut och skolbyggnader mestadels står tomma under skolfria dagar.

Effektiv utrymmesanvändning var ledordet. Sunnanbergs skolas användning av lägergården blev synnerligen effektiv när även sovrummen i logementsflyglarna började användas för skolans verksamhet. Ju mer skolan bredde ut sig i lägergården, desto mer blev det att möblera om när lägergården skall användas för sitt egentliga användningsändamål. Alla utrymmen i lägergården är inte lämpliga skolutrymmen.

”Det är en betydande stressfaktor för skolans personal” eftersom ”den nuvarande byggnaden saknar lagerutrymme” står det i utbildningschefens beredning till nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektions 26.4.2023 § 19.

Beredningen fortsätter: ”Därtill är ett av utrymmena som används som klassrum oändamålsenligt och mycket trångt. Också slöjdutrymme saknas.” Församlingsanställda har också upplevt det som en stressfaktor med möblerandet. Beredningen konstaterar att staden och kyrkliga samfälligheten diskuterat ”en mindre tillbyggnad till lägergården, för att på så sätt få utrymmena mera användarvänliga, både för lägerdeltagarna och eleverna samt för församlingarnas anställda och skolpersonalen.”

Sektionen beslöt sedan på förslag av bildningschefen förorda en tillbyggnad som staden skulle hyra, utgående från ett 10-årigt avtal. ”Tillbyggnadens storlek kan vara ca 100 m².”
Vad hände sen? Ingenting. Satte kyrkliga samfälligheten stopp för planerna? Nej.

I ÅU 7.5.2024 står det att en flytt av Sunnanbergs skola till Malms och Skräbböle skolor kan vara aktuell. Stadsdirektör Tom Simola och styrelseordförande Gilla Granberg säger ”att det till en stor del handlar om att Pargas kyrkliga samfällighet aviserat att man har ett eget behov av större utrymmen.” Det är inte sant.

Pargas stad har själv aviserat att skolan behöver större utrymmen. Närmare bestämt 100 m². Det gjorde man för ett år sedan. Den kyrkliga samfälligheten har aviserat att logementsflyglarna bör hållas som logement med sovrum redo att ta emot övernattande läger- och kursdeltagare. Det som de är byggda för.

Uttalandet i ÅU 7.5 kändes som ett försök att bädda för att skjuta över skulden för en eventuell skolstängning på församlingarna och den kyrkliga samfälligheten.
”Du skall icke vittna falskt mot din nästa”. Det lär man sig i skriftskolan på Koupo. Jag tror man lär sig det i Sunnanbergs skola också.

Bambu Eriksson
Gemensamma kyrkofullmäktiges
ordförande

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*