Omstart för skolorna

Det blev – kanske inte helt oväntat – dags att återvända till ritbordet för bildningssektorn i Pargas. Arbetsgruppen som tillsattes för att kartlägga olika alternativ för skolfastigheterna i Pargas i februari hade ursprungligen som målsättning att presentera ett konkret förslag för framtiden i maj, men allt efter att problemen med de olika fastigheterna hopade sig, blev arbetet allt knepigare.

Nu valde man att skrinlägga de renoveringsplaner som man redan tidigare beslutat om, det vill säga planeringen av Sunnanbergs skolas nybygge och renoveringen av Paraisten lukio och istället fokusera på att utreda möjligheten att bygga ett nytt campus för stadens två gymnasier.

Fullmäktiges budgetseminarium i början av juni kommer med andra ord att bli mer intressant än på länge.

De två alternativen som arbetsgruppen nu jobbar vidare med handlar om nybyggen. Alternativen är antingen ett nybygge för båda gymnasierna vid Skolgatan i anslutning till skolcentret och PIUG, eller ett nybygge i anslutning till fastigheten där Axxell – och sedan februari också Paraisten lukio – håller hus på Vapparvägen.

I båda planerna ingår att Sarlinska skolan renoveras samt att åtminstone delar av nuvarande Paraistenseudun koulu, det vill säga årskurserna 7–9 på finskspråkiga sidan, rivs.

För Sunnanbergs skola betyder det att exilen i Koupo lägergård fortsätter åtminstone en tid framöver, en lösning som de flesta parter verkar tillfreds med – åtminstone i nuläget.

För Peikkorinne daghem betyder det att det definitivt inte blir någon renovering.

Arbetsgruppens – och stadsstyrelsens – ordförande Mikael Holmberg tror att gruppen ska kunna presentera sitt förslag på det framtida skolnätet i Pargas i september.

Fullmäktiges budgetseminarium i början av juni kommer med andra ord att bli mer intressant än på länge. Det är i det skedet man får lov att ta ställning till vilka ramar man har att jobba med.

Behov finns också i skärgårdsdelarna där daghemmet Karusellen i Nagu står inför omfattande renoveringar och läget i skolan i Korpo är inte heller problemfritt.

Då man under tisdagens fullmäktigesammanträde samtidigt informerade om planerna på byahuset – där staden endast kommer in som en av flera hyresgäster – blir pusslet åtminstone till en del enklare att lägga.

Visst har staden många stora projekt på gång: Vapparvägens affärskvarter, byahuset, Kyrksundsstrandens områden, gästhamnen… Men man behöver inte finansiera alla på egen hand. Det är främst skolpusslets nota som staden hamnar stå för på egen hand.

Många andra investeringar får man helt enkelt lov att skjuta fram. Om man inte hittar externa finansiärer, det vill säga.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*