Öppet brev till beslutsfattarna i de tvåspråkiga åboländska kommunerna

I Åbo diskuteras antalet svenskspråkiga studieplatser på andra stadiet. Vi i Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums föräldraförening oroar oss för hur utfallet blir ifall Katedralskolans studieplatser minskar. Det är anmärkningsvärt att man inte ser Åboland som en helhet då vi vet att elever också söker studieplats över kommungränserna. Frågan om andra stadiets utbildning är inte bara lokal utan även regional. Det krävs ett regionalt samarbete så våra politiker har möjlighet att se till att det finns studieplatser för våra ungdomar. Vi hoppas att bildningssektionerna och våra politiker tillsammans tar sig an denna kärnfråga i våra tvåspråkiga kommuner. Hör skolorna och studiehandledarna och diskutera saken gemensamt innan ni fattar beslut om studieplatserna i framtiden!

Den avgörande informationen om elevantal och elevströmmar har studiehandledarna i skolorna. Enligt dem kommer antalet svenskspråkiga elever inte att sjunka på ett bra tag, däremot förväntas vi ha ett extra stort antal sökande till de svenska utbildningarna på andra stadiet i Åboland 2025. Antalet elever i årskurs 8 i de svenska skolorna i regionen är rekordhögt, totalt 351 elever jämfört med årets nior som är 303 och årskursen över dem som var 312 elever (Vipunen, 2022).

Är våra kommuner och mottagande skolor beredda på detta?
Läropliktslagen förpliktigar eleverna att söka vidare till gymnasiet eller yrkesutbildning. Vissa folkhögskolor erbjuder också linjer för läropliktiga – men i Åboland är alternativen få och alla ungdomar är inte mogna för att flytta hemifrån. Logistiken i regionen är inte heller den bästa, att förflytta sig mellan Pargas och Kimitoön eller Nådendal och Pargas dagligen utan bil är bökigt och tidskrävande. Redan inom Pargas stad har vi långa sträckor – inte i kilometer – men i tid.

En minskning av gymnasiestudieplatserna i kombination med ett högt antal sökande kommer att skapa oro och obalans och ett större antal elever som i praktiken inte kan välja att gå i den skola de i första hand önskar. Är detta valfrihet?

Pia Roos-Mattjus, ordf.
Jörgen Hermansson
Johanna Lindholm-Järvinen
Eva Palmgren-Wikström
Ann-Louse Sirén
Styrelsen vid Sarlinska skolans
och Pargas svenska gymnasiums
föräldraförening

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*