Outi Verronen-Pöyliö är årets lärare

Outi Verronen-Pöyliö
Outi Verronen-Pöyliö
Outi Verronen-Pöyliö kröntes till årets lärare i Pargas vid svenska och finska lärarfackföreningarnas gemensamma stjärnlärargala.
Hon undervisar i historia och samhällslära i finska högstadiet och gymnasiet.
Hon har jobbat som lärare i Pargas sedan 1981 då finska gymnasiet inledde sin verksamhet och nästan lika länge har hon varit med i fackföreningsverksamheten.