Översvämning på Simonbyvägen

Det svämmar över. Foto: Mikael Heinrichs.
Det svämmar över. Foto: Mikael Heinrichs.
För tillfället svämmar vattnet över på Simonbyvägen i Pargas i Ybbersnäs korsning.  Staden försöker avleda det översvämmade vattnet från vägområdet. Bilisterna uppmanas att iaktta största möjliga försiktighet i området.

PK

1 Kommentar

  1. Beträffande översvämningen på Simonbyvägen vid Ybbersnäs vägskäl,så borde nog Pargas Vatten,eller den som nu har till uppgift att reglera vattenståndet vara mera på alerten.Då isen redan är rätt tjock ställer ett sådant här högvatten till en hel del skador på bryggor och båthus.Vid en koll vid slussen för ett par tre dagar sedan var havsvattnet ca 25 cm lägre än vattnat innanför, men regleringsluckan var det oaktat stängd.Isen vid kanalen avslöjade att ingen avtappning heller hade skett tidigare.Rimligtvis så kunde ju numera vattenståndet i bassängen om möjligt hållas rätt lågt,då ju vattnet inte längre behövs.

Kommentarerna är stängda.