Pargas FBK söker förstärkning

Cheferna. Pargas FBK:s larmavdelnings chef Petter Holmström (t.v.) och kårchefen Johan Nordling övervakar en övning. Foto: Mikael Heinrichs
Målet är ett tjugotal aktiva inom larmavdelningen, vilket betyder dubbelt upp från dagens siffror.
– I kväll ska vi gå igenom grundklarering med tankbil. Huvudfokus ligger på lugnt och korrekt tekniskt utförande, berättar larmavdelningens chef Petter Holmström som håller i trådarna.
Just den här kvällen är nio stycken på plats för att delta, men endast halva den styrkan har åldern inne för att delta i verkliga utryckningar – resten är än så länge under 18 år fyllda. Men flera av dem sitter enbart och väntar på den förlösande födelsedagen då deras namn kan plockas in på larmlistan. De flesta har redan gått de behövliga utbildningarna.
– Det är också ett av våra problem, trots att ungdomsavdelningarna är aktiva så sker det ofta ett bortfall i vuxen ålder då många flyttar bort för att studera eller jobba, berättar Holmström.
Ett annat problem är bristen på personer med C-körkort. Just nu är det två som är kuranta och har kortet. Larmchefen Holmström och kårchefen Johan Nordling.
Alla har en uppgift. Under övningarna går man igenom alla delmoment och ser till att utförandet är korrekt. Då det verkligen gäller ska man inte behöva fundera på hur utförandet går till utan det ska gå per automatik. Foto: Mikael Heinrichs
– Vi är omkring tio-tolv aktiva som deltar i larmverksamheten, men vi borde vara dubbelt upp för att det ska fungera optimalt. Alla kan inte alltid delta och man ska vara på startklar inom tio minuter från att larmet gått. Med andra ord är det en fördel att man bor eller jobbar på högst tio minuters avstånd från brandstationen, säger Holmström.
Inom FBK:s larmavdelning finns inga jourlistor, utan alla larmas. De som kan delta kvitterar sedan att de är på väg. Minimistyrkan är fyra man: en enhetschef, en chaufför och ett släckningspar.
– Särskilt vardagar under arbetstid kan det vara svårt att få ihop ens till det. I Pargas är situationen lyckligtvis den att här finns en ordinarie kår som alltid rycker ut först, men Pargas FBK är oftast den andra eller tredje enheten som kommer till platsen då larmet går, säger Holmström.
Larmavdelningen håller en övning per vecka, varje torsdag mellan klockan 17.30–19.30 vid brandstationen i Pargas.
– Vi tar paus under sommaren och om det är helgdag är det ingen övning, berättar kårchef Johan Nordling.
Vad tycker du är bäst med FBK-verksamheten?
– Det blir aldrig långtråkigt i alla fall, jag har varit med i ungdomsverksamheten sedan lågstadiet och närmare verkligheten kan man inte komma med en hobby än det här, säger Daniel Jansson och får medhåll av Linda Pyy.
Jansson är tillsammans med Jesper Rajakangas hemma från Korpo och deltar nu i Pargas FBK:s övningar då de studerar på orten.
– Man lär helt enkelt för livet, man har nytta av många saker man lär sig inom FBK-verksamheten också på annat håll. Man lär sig också hur man ska agera i nödsituationer utan att få panik och gemenskapen är härlig, intygar Julia Karlsson.
– Dessutom ordnas det förstås olika tävlingar och andra happenings, säger Pyy som själv tävlat aktivt.
Särskilt i samband med de större träffarna för FBK-are i Svenskfinland är stämningen på topp då de flesta känner varandra.
– Jag gick kursen i släckningsarbete som krävdes för att vara med i larmgruppen först i fjol, men tävlade redan innan det, ända sedan år 2000 skulle jag tro det var, säger Pyy.
Alla inom FBK-verksamheten erbjuds uppgifter enligt den utbildning man gått – och det finns en hel drös med olika uppgifter. Var och en hittar garanterat något som är lämpligt och som man gillar.
– Utbildaransvaret ligger på cheferna och det är enhetschefen som ansvarar över sitt manskap som åker med i bilen och att de har rätt utbildning för sina uppgifter, säger Holmström.
Något krav på att man är elitidrottare och springer 3 200 meter i Coopertestet finns inte. De flesta med normal kondition och god hälsa klarar av grunduppgifterna. Självklart finns det också olika specialuppdrag – till exempel för rökdykare är kraven striktare – men inte alls omöjliga.
Just nu har Pargas FBK tre personer med rökdykarbehörighet. Antalet borde vara tio för att vara optimalt.
– Ja, som du ser här så är vi i många olika åldrar och olika storlekar. Det finns uppgifter för precis alla och från att man är 16 år får man delta i larmavdelningens övningar. För att få delta i uppdrag måste man vara 18 år fylld, säger Pyy.
– Orsaken där är förstås delvis fysisk, men också psykisk, förutom att det handlar om arbetsskydd och lagstiftning. Det kan vara psykiskt tungt på uppdragen och därför ska man vara vuxen. Ingen tvingas heller ut på larmuppdrag innan man själv känner sig redo för det. Det ordnas alltid debriefing vid behov efter uppdrag, intygar Holmström.
Att delta i FBK-verksamheten är gratis och utrustning samt utbildning ingår. Inga särskilda förhandskunskaper behövs – sttityden är det viktigaste av allt.
Kravet är att man deltar i 30 timmar av övningsverksamhet under ett år. Åldersgränsen för nya medlemmar är 55 år.
– Vilken annan hobby kan man säga det om i dagens läge, frågar sig Johan Nordling.
Grundutbildningen sker i den egna kåren och efter det kan man delta i kursen i släckningsarbete på 60 h som krävs för att man ska kunna delta i släcknings- och räddningsarbeten tillsammans med en mera erfaren person.
De här kurserna ordnas på svenska ungefär vart annat eller vart tredje år, beroende på antalet anmälda. På finska går kurserna i Åbo ett par gånger om året.
– Antalet elever som antas är begränsat, men efterfrågan är oftast större på finska än på svenska. Just nu har vi för det mesta svenskspråkiga i kåren i Pargas men alla är välkomna. Man talar sitt eget modersmål och förstår det andra, det är allt som krävs, säger Holmström.
Förutom Pargas FBK finns också en FBK-kår i Lielax som är verksam inom Pargas kommundel.
Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö har alla egna FBK-kårer.
Pargas FBK hittas på Facebook (facebook.com/pargasfrivilligabrandkar) och den som är intresserad kan kontakta Petter Holmström på petter@pargasfbk.net eller per telefon på 040-839 5765.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi