Pargas fick ny fritidssekreterare

Ny fritidssekreterare. Mikael Enberg började som fritidssekreterare i början av februari och håller som bäst på att sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter. Foto: Mikael Heinrichs
Pargas har en ny fritidssekreterare i Mikael Enberg, som tidigare arbetade som arbetarskyddschef vid Axxell. Efter fem dagar på det nya jobbet kan han inte ännu rita upp särskilt långt gående riktlinjer för hur han tänker utveckla fritidssektorn, men en del planer finns redan nu.
– Jag har hunnit komma igång, men visst lär jag mig varje dag nya saker. I slutet av förra veckan hade staden dessutom besök från Raseborg och Lovisa med kolleger från både kultur- och fritidssektorerna, säger Enberg.
Han är ute efter en profilhöjning för fritidssektorn och vill veta hur staden bättre kunde hjälpa och stöda föreningarna.
– Här finns massor av föreningar och en god talkoanda. Med tanke på hur få invånare det sist och slutligen finns i Pargas är utbudet av grenar och möjligheter att röra på sig enormt. Därför ser jag utan vidare att stadens roll är att stöda och skapa förutsättningar för den tredje sektorn. Att de här möjligheterna får större synlighet ligger förstås också i stadens intresse med tanke på inflyttning.
Informationen både till kommuninvånarna och föreningarna är något man ska bli bättre på.
– Vi ska ta en aktivare roll på sociala medier och bli bättre på att informera om vad som är på gång och tipsa om olika aktiviteter.
För att konkret komma vidare med det här arbetet kommer Enberg inom mars månad att skicka ut en inbjudan till föreningar om en gemensam träff.
– Det är säkert ett bra läge att göra det här medan jag ännu är relativt ny på posten. Då får jag en chans att presentera mig själv och höra vilka önskemål föreningarna har. Planen är att ordna ett tillfälle i Pargas och ett i skärgården.
Det beslutet baserar sig delvis på att behoven och utmaningarna i skärgården sannolikt skiljer sig rätt långt från det som gäller i Pargas.
Ett annat samarbete Enberg sneglat på är det regionala. Ett samarbete med den regionala Liiku-organisationen med verksamhet i hela Sydvästra Finland är en möjlighet.
– Det är förstås också en ekonomisk fråga, men handlar inte om någon desto större investering. Vi får se hur vi går vidare med det, men vi har redan kommit överens om att Liiku kommer till Pargas för att presentera konceptet under våren.
Ett konkret exempel på ett projekt som Liiku har förverkligat som Enberg gillar är Mihi-kortet som ger 13–19-åringar möjligheten att gratis pröva på olika motionsformer med hjälp av ett kort som laddas ner till telefonen.
– Olika sätt att hålla kvar barn och unga som inte vill syssla med tävlingsinriktad idrott, men ändå vill röra på sig, behövs alltid.
Lågtröskelverksamhet är dagens melodi och samtidigt är det en rekryteringsmöjlighet för föreningarna.
Rent konkret går det till så att förenignarna leder verksamheten och kommunerna betalar en ersättning till föreningarna som sedan kan använda pengarna till sin verksamhet.
Friluftsliv och vandringsleder är också något som ligger Enberg nära hjärtat.
– Där finns också mycket att utveckla, säkert främst i samarbete med andra aktörer.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi