Pargas förbereder sig för flyktingarna

Flyktinghandledare Gudrun Degerth
Flyktinghandledare Gudrun Degerth
Flyktinggruppen som kommer till Pargas har flytt undan kriget i Syrien och vistas på flyktingläger i Libanon.
Innan flykten har alla de vuxna haft arbetsplatser, nu har deras tillvaro bestått av väntan på ett läger.
Syrierna kommer att undervisas i finska. Barnen ska gå i Koivuhaan koulu, i början i en egen grupp  och de mindre barnen erbjuds dagisplats.
Om du vill erbjuda hjälp i någon form, ställa upp som stödperson eller -familj, skänka möbler eller annat kan du kontakta flyktinghandledaren Gudrun Degerth vid staden via e-post, gudrun.degerth@pargas.fi