Pargas nya fullmäktige

Nedan kan du se bildgalleriet över Pargas stadsfullmäktige 2017-2020 enligt det preliminära röstresultatet. Det nya fullmäktige inleder sin mandatperiod den 1 juni.
Valdeltagandet i hela kommunen ser ut att landa på 64,1 procent, i stadsdelen Pargas är motsvarande siffra 62,3 vilket betyder att man enligt tradition röstat flitigare i skärgården.
Fullmäktige består av 35 ledamöter fördelade enligt följande:
SFP 18, har enkel majoritet
SDP 6
Saml 4
Gröna 4
VF 2
C 1