”Pargas på paletten” är en vacker gåvobok

Arbetsgruppen för boken. Fr.v. Eila Lumme, Maarit Puhakka och Lena Nordström. Foto: Leena Lehtonen
Konstklubben Pictura ger ut sin nya bok under Gamla Malmens julmarknad.
Pargas på paletten är ett lämpligt namn för boken som Pargas konstklubb Pictura ger ut på lördag. År 2008 då Pictura firade trettio år gav de ut en jubileums-publikation som presenterade medlemmarnas alster.
I boken Pargas på paletten ingår 84 bilder. De valdes ut bland sammanlagt 180 bilder som lämnades in.
– Kriteriet var att alla får med åtminstone ett arbete, berättar konstnärliga ledaren Arja Maarit Puhakka.
Hon svarar också för bokens layout samt fotografering av alstren tillsammans med Niclas Rantala.
I arbetsgruppen för boken deltog förutom Pukakka Picturas ordförande Lena Nordström samt Eila Lumme och Kristiina Juvas.
I boken finns texter på svenska och finska skrivna av elever i barnkonstskolan, barnen i Ordkonstgruppen och årskurs 2 – 6 vid Nilsby lågstadieskola. Bland skribenterna finns också Liisa Ake-Helariutta, Stella Tiisala, Stig Gustafsson. Dikter ha skrivits av Paola Fraboni, Vera Bergendahl och Tiia Paju.
Boken på drygt 80 sidor har fyra delar: Kyrkan mitt i byn, Längs Sundet, Livet på en ö och Gruvornas stad.
Boken är tvåspråkig och har en upplaga på 300. Boken ges ut inkommande lördag 10 december under Gamla Malmens julmarknad. Pictura har sin årsutställning i Gamla kommunalstugan och boken kan köpas där under julmarknaden. Boken säljs också i bokhandeln.
Leena Lehtonen
040 563 8717/leena.lehtonen@aumedia.fi