Pargas Röda Kors fyller 65 år

På flykt. Rollspelet På Flykt i Korpo i oktober i fjol, där skolelever från Korpo och Nagu deltog i ett 12-timmars program. Foto: Andreas Ek.
På flykt. Rollspelet På Flykt i Korpo i oktober i fjol, där skolelever från Korpo och Nagu deltog i ett 12-timmars program. Foto: Andreas Ek.
Namnet ”Röda Korset” klingar säkert välbekant i de flestas öron, men hur mycket vet man egentligen om föreningen? I korthet fick allt sin början redan 1863 i Schweiz, då Henri Dunant grundade basen för vad vi idag känner igen som Röda Korset. I nuläget är hela 189 (utav 196, beroende på vem man frågar) länder officiella medlemmar och antalet medlemmar, volontärer och anställda uppskattas till över 90 miljoner. Röda Korsets arbete utgår från sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.
Men hur ser det ut på ett mera lokalt plan? Till Finland kom Röda Korset 1877, en av de äldsta föreningarna i landet. Pargas avdelning är en av tio självständiga enheter under Åbolands distrikt och är i år inne på sitt 65:e verksamhetsår. Man är van att se Röda Korset hjälpa människor vid katastrofer, men det som inte syns lika tydligt är det mycket mindre dramatiska men trots det viktiga sociala hjälpen och säkerhetsnätverket som föreningen utför lokalt.
Seniorernas äventyrsdag. RK-vännerna bjuder på våfflor åt deltagarna i Seniorernas äventyrsdag – en aktivitetsdag för äldre med många olika punkter. Foto: Andreas Ek.
Seniorernas äventyrsdag. RK-vännerna bjuder på våfflor åt deltagarna i Seniorernas äventyrsdag – en aktivitetsdag för äldre med många olika punkter. Foto: Andreas Ek.
Till detta hör bl.a. vänverksamheten, första hjälp-utbildningar och dejourering, frivilliga räddningstjänsten Vapepa, barnvaktsringen och blodgivningar. Nytt i Pargas för i år är vår stödgrupp för flyktingar, där man kan ställa upp med olika uppgifter för kvotflyktingarna som bor i staden. Nytt på distriktsnivå är den s.k. Skärgårdshjälpen som konkret startade hösten 2015. Här samarbetar alla tio avdelningar med sjöräddningen och FBK för att skapa en tryggare skärgård genom delad kunskap och första responsuppdrag. Detta skall förbättra säkerhetsnätverket i vår stora skärgård, från Iniö till Kimito och allt däremellan.
Våren är en bråd tid för de flesta och så även för Röda Korset. Pargas avdelning har mycket program på kommande, speciellt under den så kallade Röda Kors-veckan som årligen arrangeras runt Henri Dunants födelsedag den 8.5. Detta år sker veckan 9–15.5. Allmänheten bjuds på Henri-kaffe den 9.5 i S-market samt K-supermarket mellan klockan 14–16 och gamla f.d. aktiva Röda Korsare bjuds in på kaffe till Humana samma dag och tid där de får prata om vad som sker inom Röda Korset nuförtiden.
Storövning. RK och FBK i samarbete under storövning i Våno där sju personer räddades från en bil i diket. Foto: Andreas Ek.
Storövning. RK och FBK i samarbete under storövning i Våno där sju personer räddades från en bil i diket. Foto: Andreas Ek.
För de vidskepliga (och alla andra också förstås) så ordnar Vapepa en säkerhetsövning fredagen den 13.5 med start i gästhamnen kl. 17–19. Temat här är så klart när oturen är framme och hur man kan förbereda sig. Olika punktövningar, bl.a. första hjälp och radiotelefon + ”puskaradio” ordnas, så det är bara att komma förbi längs med kvällen. Lördagen 14.5 är skärgårdsmässan Skäri Open igång mellan kl. 10–14 på Malmen där vi syns med ballongutdelning.
Den 1.5 blir det familjejippo i gästhamnen kl. 13–15 med livemusik, brandbilsuppvisning, dans med mera. Det är gratis inträde, så kom med och fira första maj med oss för tionde året i rad. Ett insamlingstillfälle arrangeras i morgon den 29.4 utanför K-supermarket och S-market för flyktinglägren i Grekland, där FRK redan har en hälsoklinik utplacerad. Medlen går till införskaffandet av mat, filtar och hygienartiklar. Slutligen så har vi en filmförevisning av dokumentären Tuntematon Pakolainen i PIUG den 25 och 26.5 för skolelever.
Livligt jippo. Det gick livligt till på förra årets första maj-jippo med mycket folk som deltog. Foto: Andreas Ek.
Livligt jippo. Det gick livligt till på förra årets första maj-jippo med mycket folk som deltog. Foto: Andreas Ek.
Mycket på gång alltså, och om man vill delta på något hörn som frivillig eller bara bli medlem, tag kontakt med Humana som finns på Brunnsvägen 11 A. Per telefon får man tag på Röda Korset i Pargas på 02 4580 211 (vardagar 9–13) och e-post frk-spr@parnet.fi. Verksamheten bygger ju på frivillighet och hjälpanda, och vi vill ge ett stort tack till alla frivilliga som redan är med!
Läsarpost
Andreas Ek